Báo cáo ngày 15/5/2021 (Tính đến 17h30 ngày 15/5/2021)

Cập nhật lần cuối: 5 Tháng Mười, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 217 /BC-VP Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2021

BÁO CÁO

Tình hình ngày 15/5/2021

(Tính đến 17h30 ngày 15/5/2021)

1. Công tác ứng phó dịch COVID-19 (tính đến 16h30 ngày15/5)

– Tình hình dịch trên thế giới: 219 quốc gia và vùng lãnh thổ mắc Covid-19, cụ thể: Số người mắc 162.555.073; số người tử vong 3.371.978; số người hồi phục 140.451.448.

– Tình hình dịch tại Việt Nam: Tổng số ca mắc: 3.854; điều trị khỏi 2.657; tử vong 35; đang điều trị 1.162, tổng số tiếp xúc gần và nhập cảnh đang được cách ly theo dõi 83.415.

2. Hỏa hoạn

– 13h30 ngày 14/5, tại thôn Quyết Tiến, xã La Phù, Hoài Đức, Hà Nội xảy ra cháy 1.500 m2 xưởng in của ông Nguyễn Quang Huỳnh, nguyên nhân đang được điều tra làm rõ. Địa phương huy động 20 người (BĐ: 05, DQ: 15) và 04 kíp xe chữa cháy dập tắt đám cháy lúc 15h45 cùng ngày.

– 04h50 ngày 15/5 tại xã Nghi Ân, Tp.Vinh, tỉnh Nghệ An xảy ra cháy 01 nhà dân, nguyên nhân đang được làm rõ. Địa phương huy động 04 kíp xe chữa cháy dập tắt dám cháy lúc 05h30 cùng ngày.

– 05h20 ngày 15/5 tại phường Yên Bình, Tp.Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình xảy ra cháy 200m2 nhà xưởng của công ty cổ phần Khí công nghiệp Việt Nam, nguyên nhân do chập điện. Địa phương huy động 05 kíp xe chữa cháy dập tắt dám cháy lúc 07h30 cùng ngày.

3. Công tác tìm kiếm, cứu nạn: 15h00 ngày 15/5, bệnh xá đảo Trường Sa/QĐ.Trường Sa tiếp nhận, khám và theo dõi Lê Văn Thông (1993) thuyền viên tàu vận tải Hòa Bình 27, trên đường hành trình từ An Giang đi Philippin bị đau bụng (nghi viêm ruột thừa cấp) đồng thời thực hiện tốt công tác phòng dịch Covid -19.

4. Đánh giá chung: Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện dập tắt các vụ hỏa hoạn, cấp cứu người bị bệnh trên biển và làm tốt công tác phòng chống dịch Covid -19.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN tổng hợp, báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ TW về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. Ch10.

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

 

 

 

Phạm Hải Châu