Báo cáo ngày 15/8/2021 (Tính đến 17h30 ngày 15/8/2021)

Cập nhật lần cuối: 6 Tháng Mười, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 357 /BC-VP Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2021

BÁO CÁO

Tình hình ngày 15/8/2021

(Tính đến 17h30 ngày 15/8/2021)

1. Công tác ứng phó dịch COVID-19 (tính đến 16h30 ngày 15/8)

– Tình hình dịch trên thế giới: 222 quốc gia và vùng lãnh thổ mắc Covid-19, cụ thể: Số ca mắc 207.541.683; tử vong 4.367.381, điều trị khỏi 186.039.217.

– Tình hình dịch tại Việt Nam: Tổng số ca mắc 265.464; điều trị khỏi 96.985; tử vong 5.437; đang điều trị 163.042.

2. Thiên tai, hỏa hoạn

2.1. Thiên tai: Ngày 15/8, trên địa bàn huyện Sìn Hồ và Phong Thổ, tỉnh Lai Châu, mưa to gây sạt lở 300m3 đất, đá làm hư hỏng nhiều đoạn đường. Địa phương huy động 05 Bộ đội, 23 Dân quân phối hợp với lực lượng tại chỗ khắc phục hậu quả.

2.2. Hỏa hoạn: 16h30 ngày 14/8, tại ấp Mỹ Tân 1, xã Mỹ Quý, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp, xảy ra cháy 01 nhà dân, nguyên nhân do bất cẩn trong sử dụng lửa. Địa phương huy động 20 Dân quân phối hợp với lực lượng tại chỗ dập tắt đám cháy lúc 17h00 cùng ngày.

3. Công tác tìm kiếm cứu nạn: Vụ việc tàu cá TTH 92206 TS/09LĐ bị chìm (tiếp theo Báo cáo số 356/BC-VP ngày 14/8). Lúc 22h50 ngày 14/8 tàu hàng Green Pacffic đưa 07 ngư dân cập cảng Cửa Việt bàn giao cho Biên phòng Quảng Trị, 02 ngư dân bị thương được đưa đi điều trị tại bệnh viện TW Huế. Hiện tàu KN 314, KN 319 và 03 tàu cá của ngư dân tiếp tục tìm kiếm 02 ngư dân mất tích, chưa có kết quả.

4. Đánh giá chung: Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện khắc phục hậu quả thiên tai,dập tắt hỏa hoan, hỗ trợ tàu cá, ngư dân bị nạn trên biển và làm tốt công tác phòng chống dịch Covid -19.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN tổng hợp, báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ TW về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. V10.

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

 

 

 

Phạm Hải Châu