Báo cáo ngày 15/8/2022 (Tính đến 17h30 ngày 15/8/2022)

Cập nhật lần cuối: 28 Tháng Chín, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 403 /BC-VP Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2022

BÁO CÁO

Tình hình ngày 15/8/2022

(Tính đến 17h30 ngày 15/8/2022)

1. Thiên tai: 10h00 ngày 14/8, tại xã Co Tòng, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La. Vừ A Ca (2008), đi qua đập tràn bị lũ cuốn trôi mất tích. Ban CHQS huyện Thuận Châu điều 17 Bộ đội và Dân quân tổ chức tìm kiếm nhưng chưa có kết quả.

2. Hỏa hoạn: 20h30 ngày 14/8, tại thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng xảy ra cháy 01 nhà dân, nguyên nhân đang điều tra. Ban CHQS huyện Lạc Dương điều 15 Dân quân phối hợp với 02 kíp xe chữa cháy của Công an dập tắt đám cháy lúc 22h00 cùng ngày.

3. Công tác tìm kiếm cứu nạn

3.1. Thủy Nội địa: Lúc 09h30 ngày 15/8, trên sông Chảy thuộc xã Bản Mế, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai, xảy ra lật thuyền làm 05 người mất tích [Sùng Thị Chúa (1972); Giàng Thị Dở (1979); Ly Anh Quân (2017); Ly Thị Thu Thảo (2019); Ly Anh Tú (2021)]. Ban CHQS huyện Si Ma Cai điều 30 Bộ đội và Dân quân/08 xuồng phối hợp với lực lượng tại chỗ tìm kiếm. Đến 12h00 cùng ngày đã tìm thấy 01 thi thể (Ly Anh Tú).

3.2. Trên Biển: 20h45 ngày 14/8, cách Đông Bắc mũi Sơn Trà, tp.Đà Nẵng khoảng 55 hải lý, Nguyễn Văn Sinh (1969), ngư dân tàu cá QNa 90406 TS bị viêm ruột thừa, thuyền trưởng đề nghị cứu nạn khẩn cấp. 21h15, Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn chỉ đạo Trung tâm Phối hợp TKCN hàng hải Việt Nam điều tàu SAR 412 đi cứu nạn. Đến 05h15 ngày 15/8 tàu SAR 412 đã đưa bệnh nhân về đến cảng Đà Nẵng và chuyển tới bệnh viện cấp cứu.

4. Đánh giá chung: Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện dập tắt hỏa hoạn, hỗ trọ ngư dân gặp nạn trên biển và tìm kiếm người mất tích.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ QG về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. Ch10.

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

 

 

Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ