Báo cáo ngày 16/01/2018 (Tính đến 17h00 ngày 16/01/2018)

Cập nhật lần cuối: 7 Tháng Mười, 2022

ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 33/BC-VP

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2018

BÁO CÁO

Tình hình ngày 16/01/2018

(Tính đến 17h00 ngày 16/01/2018)

1. Công tác khắc phục hậu quả thiên tai tại Quảng Nam

 Trong ngày, Quân khu 5 chỉ đạo Bộ CHQS tỉnh Quảng Nam và các đơn vị trực thuộc tiếp tục huy động 78 người (Bộ đội 35, Dân quân 43), tổ chức giúp nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ và xây dựng khu tái định cư. Kết quả: Tiếp tục hoàn thiện xây dựng 04 nhà tình nghĩa, vận chuyển vật liệu xây dựng nhà tại 2 huyện Bắc Trà My và Nam Trà My.

2. Hỏa hoạn

23h30 ngày 15/01, tại xã Long Thuận, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, xảy ra cháy 01 nhà dân, không thiệt hại về người. Địa phương huy động lực lượng tại chỗ, tổ chức dập tắt đám cháy lúc 24h00 cùng ngày.

3. Tai nạn và công tác tìm kiếm cứu nạn

– Về vụ tàu cá ĐNa 46182 TS/02 ngư dân hành nghề giã cào bị mất liên lạc lúc 03h00 ngày 12/01 (tiếp theo báo cáo số 63/BC-CHCN ngày 15/01/2018): Trong ngày, các cơ quan, đơn vị và địa phương tiếp tục phát thông báo cho các tàu hoạt động gần khu vực và duy trì 05 tàu cá (ĐNa 47168TS, ĐNa 47071 TS, ĐNa 46312 TS, ĐNa 47085TS, ĐNa 52056TS) tích cực tìm kiếm dọc bờ biển Đà Nẵng-Quảng Nam nhưng chưa có kết quả.

– Về vụ tàu BTh 97811 TS/05 LĐ bị mất liên lạc ngày 13/01(tiếp theo báo cáo số 63/BC-CHCN ngày 15/01/2018): Trong ngày, địa phương thông báo cho các phương tiện hoạt động gần khu vực và tiếp tục duy trì 03 tàu cá tổ chức tìm kiếm, nhưng chưa có kết quả.

– Về việc tìm kiếm 12 ngư dân của 04 tàu cá Thanh Hóa (TH 90605 TS, TH 91552 TS, TH 1288 TS,TH 3202 TS) còn mất tích (tiếp theo báo cáo số 32/BC-VP ngày 15/01): Trong ngày, duy trì 51 phương tiện (giảm 04 cano của Biên phòng) các loại gồm: Hải quân: 02 (721, 634); Cảnh sát biển: 03 (9004, 8003, 1012); 02 tàu SAR (411, 273); Biên phòng 01 tàu và 43 tàu cá/239 LĐ, tổ chức tìm kiếm các ngư dân còn mất tích nhưng chưa có kết quả.

– Về vụ tàu PY 96597 TS/06 LĐ bị gãy trục láp, thả trôi lúc 12h30 ngày 14/01 (tiếp theo báo cáo số 32/BC-VP ngày 15/01/2018): 17h15 ngày 15/01, Thực hiện chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, Quân chủng Hải quân điều tàu 412 đi cứu nạn. Lúc 03h00 ngày 16/12 đã lai dắt tàu bị nạn về đảo Tốc Tan/QĐ.Trường Sa an toàn.

– 18h00 ngày 14/01, tại 17045’N-110030’E (cách Đông Bắc Đà Nẵng khoảng 165 hải lý), tàu ĐNa 90372 TS/09 LĐ bị hỏng máy, thả trôi. Thuyền trưởng đề nghị hỗ trợ khẩn cấp. Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN chỉ đạo Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Đà Nẵng, BTM Bộ đội Biên phòng, Trung tâm Phối hợp TKCN Hàng hải Việt Nam, BTM Hải quân, Cảnh sát biển triển khai các biện pháp hỗ trợ tàu bị nạn. Lúc 15h10 cùng ngày, Trung tâm Phối hợp TKCN Hàng hải Việt Nam đã điều tàu SAR 274 đi cứu nạn tàu cá trên.

– 07h00 ngày 15/01, tại 08040’N-113046’E (cách Bắc Đà Nẵng khoảng 55 hải lý), tàu cá ĐNa 90145 TS/11 LĐ bị gãy bánh lái, thả neo tại chỗ, lương thực, thực phẩm, nước ngọt trên tàu hết. Thuyền trưởng đề nghị hỗ trợ khẩn cấp. Lúc 21h15 ngày 15/01, Trung tâm phối hợp TKCN Hàng hải Việt Nam điều tàu SAR 412 đi cứu nạn, lúc 02h30 ngày 16/01 đã tiếp cận tàu bị nạn. Đến 12h15 cùng ngày đã lai dắt tàu bị nạn về Đà Nẵng an toàn.

– 19h20 ngày 15/01, tại 10023’N-107043’E (cách Đông mũi Vũng Tàu khoảng 15 hải lý), tàu BV 72457 TS/04 LĐ bị chìm. Thuyền trưởng yêu cầu hỗ trợ khẩn cấp. Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN yêu cầu: Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, BTM Bộ đội Biên phòng chỉ đạo cơ quan chức năng phối hợp với chủ tàu, xác minh thông tin, huy động các tàu cá cùng tổ, đội và các tàu hoạt động gần khu vực đến tìm kiếm cứu nạn. Trung tâm Phối hợp TKCN Hàng hải Việt Nam phát thông báo hàng hải, huy động tàu SAR đi cứu nạn. Lúc 23h09 ngày 15/01, Trung tâm phối hợp TKCN Hàng hải Việt Nam đã điều tàu SAR 272 phối hợp với 13 tàu cá tổ chức tìm kiếm vớt được 03 ngư dân (02 ngư dân an toàn, 01 ngư dân chuyển vào bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong), còn 01 ngư dân mất tích, các lực lượng tiếp tục tìm kiếm.

– 07h45 ngày 15/01, tại 19013’N-105049’E (cách bờ biển Nghệ An khoảng 03 hải lý), tàu cá NA 90535 TS có 01 ngư dân bị đau bụng, thuyền trưởng yêu cầu hỗ trợ khẩn cấp. Biên phòng Nghệ An điều 01 ca nô/04 CBCS ra hỗ trợ sơ cứu và đưa về bờ chuyển vào bệnh viện cấp cứu.

        4. Đánh giá chung

          Các cơ quan, đơn vị, địa phương duy trì nghiêm chế độ trực, nắm chắc tình hình, báo cáo kịp thời; các lực lượng tích cực tìm kiếm 12 ngư dân bị mất tích của 04 tàu cá Thanh Hóa bị chìm và 04 ngư dân tàu cá tàu BV 72457 TS. Trung tâm Phối hợp TKCN Hàng hải Việt Nam, Quân chủng Hải quân huy động lực lượng, phương tiện kịp thời cứu nạn tàu cá ĐNa 90145 TS/11 LĐ,  PY 96597 TS/06 LĐ bảo đảm an toàn.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn tổng hợp, báo cáo./.  

   Nơi nhận:

   – Đ/c Phó TTCP Trịnh Đình Dũng (để b/c);

   – Vụ Nội chính VPCP;

   – Văn phòng BCĐ TW về PCTT;

   – Đài THVN, TTXVN, Đài TNVN, VTC14;

   – Lưu: VT, TB; D09.

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Trương Đức Nghĩa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *