Báo cáo ngày 16/01/2022 (Tính đến 17h30 ngày 16/01/2022)

Cập nhật lần cuối: 4 Tháng Mười, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 45 /BC-VP Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2022

BÁO CÁO

Tình hình ngày 16/01/2022

(Tính đến 17h30 ngày 16/01/2022)

1. Công tác ứng phó dịch COVID-19 (tính đến 16h30 ngày 16/01)

– Tình hình dịch trên thế giới: 224 quốc gia và vùng lãnh thổ mắc Covid-19, cụ thể: Số ca mắc 326.885.054; tử vong 5.553.976; điều trị khỏi.266.491.056;

– Tình hình dịch tại Việt Nam: Tổng số ca mắc 2.007.862; điều trị khỏi 1.717.964; tử vong 35.480; đang điều trị 254.418.

2. Hỏa hoạn

– 00h10 ngày 16/01, tại xã Liên Hà, huyện Đan Phượng, Tp.Hà Nội, xảy ra cháy 60m2 xưởng sản xuất đồ gỗ, không thiệt hại về người, nguyên nhân đang điều tra. Ban CHQS huyện Đan Phượng điều 03 CBCS phối hợp 02 kíp xe chữa cháy của Công an dập tắt đám cháy lúc 02h20 cùng ngày.

– 17h10 ngày 15/01, phường An Phú, Tp.Thuận An, tỉnh Bình Dương, xảy ra cháy 400m2 kho của Công ty TNHH MY RA (chuyên sản xuất đồ gỗ), không thiệt hại về người, nguyên nhân đang được điều tra. Địa phương huy động lực lượng tại chỗ phối hợp với 02 kíp xe chữa cháy của Công an dập tắt đám cháy lúc 17h40 cùng ngày.

3. Tai nạn và công tác tìm kiếm cứu nạn

08h00 ngày 16/01, cách Tây Hòn Tai/Cù Lao Chàm/Quảng Nam khoảng 200m, tàu Vận tải Việt Phú 16/10 TV, chở 3.200 tấn xi măng từ Tp.Hải Phòng đi Chu Lai/Quảng Nam bị thủng đáy, nước tràn vào khoang, chủ tàu đã thuê thợ nặn ra khắc phục, hiện tàu không có nguy cơ chìm và tràn dầu. Biên phòng tỉnh Quảng Nam điều 23 CBCS/03 phương tiện phối hợp với lực lượng tại chỗ khắc phục sự cố.

4. Đánh giá chung

Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện dập tắt các vụ hỏa hoạn, hỗ trợ phương tiện gặp nạn trên biển và làm tốt công tác phòng chống dịch Covid -19.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ QG về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. Hi10.

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

 

 

 

Doãn Thái Đức