Báo cáo ngày 16/02/2022 (Tính đến 17h30 ngày 16/02/2022)

Cập nhật lần cuối: 1 Tháng Mười, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 97 /BC-VP Hà Nội, ngày 16 tháng 02 năm 2022

BÁO CÁO

Tình hình ngày 16/02/2022

(Tính đến 17h30 ngày 16/02/2022)

1. Công tác ứng phó dịch COVID-19 (tính đến 16h30 ngày 16/02)

– Tình hình dịch trên thế giới: Tổng số ca mắc 416.326.701; tử vong 5.858.384; điều trị khỏi 339.213.703.

– Tình hình dịch tại Việt Nam: Tổng số ca mắc 2.572.087; điều trị khỏi 2.242.273; tử vong 39.122; đang điều trị 290.692.

2. Hỏa hoạn: 10h45 ngày 16/02, tại xã Long Khánh A, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, xảy ra cháy 01 nhà dân, nguyên nhân do chập điện. Địa phương huy động 07 Dân quân phối hợp với lực lượng tại chỗ dập tắt đám cháy lúc 12h30 cùng ngày.

3. Công tác tìm kiếm cứu nạn

– 20h00 ngày 15/02, cách Đông Nam đảo Cát Bà/Hải Phòng khoảng 05 hải lý, tàu HP 90237 TS/02 LĐ bị va vào đá ngầm, chìm. Biên phòng Tp.Hải Phòng điều tàu BP 02-06-02, 01 xuồng/06 CBCS phối hợp với tàu HP 90050 TS hoạt động gần cứu 02 lao động an toàn và hỗ trợ trục vớt tàu chìm.

– 04h00 ngày 16/02, cách Đông cù lao Mái Nhà/Phú Yên khoảng 09 hải lý, ngư dân Lê Điều (SN 1965) của tàu cá PY 94608 TS rơi xuống biển, mất tích. Tàu cá PY 94608 TS đang tổ chức tìm kiếm chưa có kết quả. Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn yêu cầu: Trung tâm Phối hợp TKCN Hàng hải Việt Nam phát thông báo hàng hải; Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Phú Yên; BTM Bộ đội Biên phòng chỉ đạo cơ quan chức năng, phối hợp với chủ tàu thông báo cho các tàu cá cùng tổ, các phương tiện hoạt động gần khu vực tăng cường quan sát phát hiện, hỗ trợ tìm kiếm.

4. Đánh giá chung: Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện phối hợp với các lực lượng dập tắt hỏa hoạn; cứu hộ, cứu nạn người và phương tiện gặp nạn và làm tốt công tác phòng chống dịch Covid -19.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ QG về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. V10.

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

(Đã ký)

 

 

 

 

Doãn Thái Đức