Báo cáo ngày 16/3/2022 (Tính đến 17h30 ngày 16/3/2022)

Cập nhật lần cuối: 1 Tháng Mười, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 144 /BC-VP Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 2022

BÁO CÁO

Tình hình ngày 16/3/2022

(Tính đến 17h30 ngày 16/3/2022)

1. Công tác ứng phó dịch COVID-19 (tính đến 16h30 ngày 16/3)

– Tình hình dịch trên thế giới: Tổng số ca mắc 462.069.366; tử vong 6.073.844; điều trị khỏi 395.180.778.

– Tình hình dịch tại Việt Nam: Tổng số ca mắc 6.552.918; điều trị khỏi 3.383.142; tử vong 41.545; đang điều trị 3.128.231.

2. Thiên tai: 18h30 ngày 15/3, tại địa bàn các xã Pa Vậy Sủ, Ka Lăng, Bum Tở, Mù Cả, Tà Tổng, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu xảy ra mưa to kèm giông lốc làm tốc mái 24 nhà dân. Địa phương huy động 56 Dân quân phối hợp với lực lượng tại chỗ khắc phục hậu quả.

3. Hỏa hoạn: 17h10 ngày 16/3, tại Số 781/15 Trần Cao Vân, quận Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng xảy ra cháy 01 nhà dân, nguyên nhân đang điều tra. Địa phương huy động lực lượng tại chỗ, phối hợp với 02 kíp xe chữa cháy của Công an, dập tắt đám cháy lúc 17h30 cùng ngày.

4. Tai nạn và công tác tìm kiếm cứu nạn

– 14h45 ngày 15/3, tại khu vực cách Đông Cửa Nhượng/Hà Tĩnh khoảng 09 hải lý, tàu NA 90197 TS/11LĐ bị chìm, 11 ngư dân tàu bị nạn đã được tàu NA 90582TS hoạt động gần cứu vớt đưa vào bờ an toàn.

– Cấp cứu ngư dân tàu QNa 90457 TS bị tai nạn(tiếp theo Báo cáo số:143/BC-VP ngày 15/3): Lúc 01h54 ngày 16/3, tàu SAR 27-01 đã cập bờ, nạn nhân được bàn giao cho các cơ quan chức năng và gia đình đưa vào bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa điều trị.

5. Đánh giá chung: Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện khắc phục hậu quả thiên tai, dập tắt vụ hỏa hoạn, cứu nạn, cấp cứu ngư dân bị nạn trên biển và làm tốt công tác phòng chống dịch Covid -19.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ QG về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. H10.

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

 

 

 

Doãn Thái Đức