Báo cáo ngày 16/7/2021 (Tính đến 17h30 ngày 16/7/2021)

ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 318 /BC-VP Hà Nội, ngày 16 tháng 7 năm 2021

BÁO CÁO

Tình hình ngày 16/7/2021

(Tính đến 17h30 ngày 16/7/2021)

1. Công tác ứng phó dịch COVID-19 (tính đến 16h30 ngày 16/7)

– Tình hình dịch trên thế giới: 220 quốc gia và vùng lãnh thổ mắc Covid-19, cụ thể: Số người mắc 189.749.287; số người tử vong 4.083.258; số người hồi phục 173.165.412.

– Tình hình dịch tại Việt Nam: Tổng số ca mắc: 42.288; điều trị khỏi 9.688; tử vong 138; đang điều trị 32.462.

2. Hỏa hoạn, cháy rừng

2.1. Hỏa hoạn

– 01h00 ngày 16/7, tại Công ty TNHH chế biến nông sản Kim Anh, thuộc bản Phiệt, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai xảy ra cháy không thiệt hại về người, nguyên nhân đang được điều tra. Địa phương huy động lực lượng tại chỗ, 03 kíp xe chữa cháy, dập tắt đám cháy lúc 01h30 cùng ngày.

– 02h00 ngày 16/7, tại Số 37 thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, TP.Hà Nội xảy ra cháy một nhà dân, không thiệt hại về người, nguyên nhân đang được điều tra. Địa phương huy động lực lượng tại chỗ, 04 kíp xe chữa cháy, dập tắt đám cháy lúc 02h30 cùng ngày.

2.2. Cháy rừng: 01h00 ngày 16/7, tại thôn Mỏ Thổ, xã Minh Đức, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang xảy ra cháy 07ha rừng bạch đàn (4-5 năm tuổi), nguyên nhân đang được điều tra. Địa phương huy động 176 người (Bộ đội 15, Dân quân 60, LL khác 101) dập tắt đám cháy lúc 04h45 cùng ngày.

3. Đánh giá chung: Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện dập tắt các vụ hỏa hoạn, cháy rừng, hỗ trợ tìm kiếm ngư dân bị nạn trên biển và làm tốt công tác phòng chống dịch Covid -19.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN tổng hợp, báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ TW về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. Hg10.

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

 

 

 

Lã Đại Phong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *