Báo cáo ngày 16/8/2015 (Tính đến 17h00 ngày 16/8/2015)

Cập nhật lần cuối: 17 Tháng Mười, 2022

ỦY BAN QUỐC GIA

TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Số: 288 /BC-VP

Hà Nội, ngày 16 tháng 8 năm 2015

BÁO CÁO

Tình hình ngày 16/8/2015

(Tính đến 17h00 ngày 16/8/2015)

1. Hỏa hoạn

18h00 ngày 15/8, tại nhà số 94, đường Gò Xoài, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh xảy ra cháy. Địa phương huy động 05 kíp xe PCCC phối hợp với lực lượng tại chỗ tham gia chữa cháy. Đến 18h15 cùng ngày đám cháy đã được dập tắt, không có thiệt hại về người. Nguyên nhân đang được làm rõ.

2. Tai nạn, công tác tìm kiếm cứu nạn trên biển

10h00 ngày 16/8, tại 14030N-111030E (cách Đông Nam đảo Lý Sơn/Quảng Ngãi khoảng 155 hải lý), tàu cá Bình Định BĐ 97044 TS/09 LĐ bị phá nước và đang chìm dần. Thuyền trưởng đề nghị cứu nạn khẩn cấp.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn yêu cầu: Trung tâm Phối hợp TKCN Hàng hải Việt Nam tiếp tục phát thông báo Hàng hải; Ban chỉ huy PCTT& TKCN tỉnh Bình Định, Bộ Tham mưu Bộ đội Biên phòng chỉ đạo cơ quan chức năng phối hợp với gia đình chủ tàu duy trì liên lạc với tàu, thông báo cho các tàu cá cùng Tổ, đội và các tàu cá hoạt động gần khu vực đến trợ giúp, cứu nạn; Bộ Tham mưu Quân chủng Hải quân thông báo cho các tàu của đơn vị đang làm nhiệm vụ gần khu vực biết để cứu nạn.

13h45 ngày 16/8, Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn và Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo Quân chủng Hải quân điều động tàu 628 đang làm nhiệm vụ gần khu vực đi cứu nạn tàu cá trên. 16h30 tàu 628 đã tiếp cận tàu BĐ 97044 TS, đưa 09 ngư dân sang tàu và làm công tác chuẩn bị lai kéo tàu bị nạn về bờ.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn tổng hợp, báo cáo./.

Nơi nhận:

– Phó TTg Hoàng Trung Hải CT UB (để b/c);

– Phó Đô đốc Phạm Ngọc Minh PCTTT UB (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ TW về PCTT;

– TTXVN, Đài THVN, Đài TNVN, VTC14;

– Lưu: VT, TB; NT10.     

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(đã ký)

Nguyễn Văn Bình