Báo cáo ngày 16/9/2021 (Tính đến 17h30 ngày 16/9/2021)

Cập nhật lần cuối: 5 Tháng Mười, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 404/BC-VP Hà Nội, ngày 16 tháng 9 năm 2021

BÁO CÁO

Tình hình ngày 16/9/2021

(Tính đến 17h30 ngày 16/9/2021)

1. Công tác ứng phó dịch COVID-19 (tính đến 16h30 ngày 16/9)

– Tình hình dịch trên thế giới: 222 quốc gia và vùng lãnh thổ mắc Covid-19, cụ thể: Số ca mắc 227.275.794; tử vong 4.673.779, điều trị khỏi 203.975.408.

– Tình hình dịch tại Việt Nam: Tổng số ca mắc 645.640; điều trị khỏi 412.650; tử vong 16.186; đang điều trị 216.804.

2. Hỏa hoạn

– 17h40 ngày 15/9, tại Số 3, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, Tp. Hà Nội xảy ra cháy 01 nhà dân, nguyên nhân do chập điện. Địa phương huy động 15 Bộ đội, 07 Dân quân, phối hợp với 01 kíp xe chữa cháy của Công an dập tắt đám cháy lúc 18h00 cùng ngày.

– 04h04 ngày 16/9, tại Số 124 đường Thái Thị Bội, phường Chính Gián, quận Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng xảy ra cháy trụ sở làm việc của Công ty TNHH TM&DV Trần Long Phú, nguyên nhân đang được cơ quan điều tra. Địa phương huy động lực lượng tại chỗ và 03 kíp xe chữa cháy dập tắt đám cháy lúc 05h05 cùng ngày.

3. Tai nạn và công tác tìm kiếm cứu nạn

05h00 ngày 15/9, tại khu vực cửa Kinh Hội/Cà Mau, tàu cá CM 9123 TS/04LĐ chìm do phá nước. 04 ngư dân được các phương tiện hoạt động gần cứu vớt an toàn.

4. Đánh giá chung

Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện dập tắt các vụ hỏa hoạn; hỗ trợ cứu nạn ngư dân và làm tốt công tác phòng chống dịch Covid -19.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN tổng hợp, báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ TW về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. V10.

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

 

 

 

Phạm Hải Châu