Báo cáo ngày 17/10/2018 (Tính đến 17h00 ngày 17/10/2018)

Cập nhật lần cuối: 6 Tháng Mười, 2022

BỘ TỔNG THAM MƯU


CỤC CỨU HỘ – CỨU NẠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 1717/BC-CHCN

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2018

BÁO CÁO

Tình hình ngày 17/10/2018

(Tính đến 17h00 ngày 17/10/2018)

1. Thiên tai

Địa bàn BTL Quân khu 1: 13h00 ngày 17/10, tại đê Hữu Thương thuộc địa phận xã Liên Trung, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang, xảy ra sạt lở đất chân đê (dài 19m, rộng 07m). Địa phương huy động lực lượng tại chỗ, tổ chức khắc phục hậu quả.

– Địa bàn BTL Quân khu 9: 03h45 ngày 17/10, tại xã Long Thuận, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, xảy ra sạt lở đất bờ sông Tiền (dài 90m, rộng 30m). Địa phương huy động lực lượng tại chỗ, tổ chức di dời 06 hộ dân trong phạm vi nguy hiểm đến nơi an toàn và khắc phục hậu quả.

2. Hỏa hoạn:

– Địa bàn BTL Quân khu 3: 03h30 ngày 17/10, tại xã Hòa Hậu, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam, xảy ra cháy xưởng dệt may, sau đó cháy lan sang 01 nhà dân, làm bị thương 01 người. Địa phương huy động 35 người (Bộ đội địa phương 15, Dân quân 20) và 02 kíp xe chữa cháy, tổ chức dập tắt đám cháy lúc 05h00 cùng ngày.

– Địa bàn BTL Quân khu 9: 02h45 ngày 17/10, tại phường 2, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau, xảy ra cháy 01 nhà dân, không thiệt hại về người. Địa phương huy động lực lượng tại chỗ và 04 kíp xe chữa cháy, tổ chức dập tắt đám cháy lúc 04h15 cùng ngày.

3. Tai nạn và công tác tìm kiếm cứu nạn

– Về vụ tàu cá QNg 96354 TS/11 LĐ bị hỏng máy, thả trôi lúc 09h00 ngày 16/10 (tiếp theo báo cáo số 1708/BC-CHCN ngày 16/10/2018): Lúc 09h00 ngày 17/10, tàu cá QNg 96543 TS hỗ trợ lai dắt tàu bị nạn vào đảo Song Tử Tây an toàn.

– 06h00 ngày 15/10, tại 11049’N-109056’E (cách Đông Nha Trang/Khánh Hòa khoảng 45 hải lý), tàu cá BĐ 99399 TS/09 LĐ bị hỏng máy, thả trôi. Thuyền trưởng đề nghị hỗ trợ. Cục Cứu hộ – Cứu nạn yêu cầu: Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Bình Định, BTM Bộ đội Biên phòng chỉ đạo cơ quan chức năng phối hợp với gia đình chủ tàu, xác minh thông tin, duy trì liên lạc với tàu, huy động các tàu cá cùng tổ, các tàu cá hoạt động gần khu vực đến hỗ trợ tàu bị sự cố;Trung tâm Phối hợp TKCN Hàng hải Việt Nam tiếp tục phát thông báo hàng hải, duy trì liên lạc với tàu bị sự cố và thông báo cho các phương tiện hàng hải qua khu vực có biện pháp hỗ trợ tàu bị sự cố. Sẵn sàng tàu đi cứu nạn khi có lệnh; BTM Hải quân thông báo cho tàu của đơn vị hoạt động gần khu vực tàu bị sự cố biết có biện pháp hỗ trợ, sẵn sàng tàu đi cứu nạn khi có lệnh.

– 04h30 ngày 16/10, tại cảng cá Cửa Lân/Thái Bình, tàu thu mua hải sản TB 98989TS neo đậu tại cảng bị cháy trên mặt Boong, không thiệt hại về người. Địa phương huy động lực lượng tại chỗ, tổ chức dập tắt đám cháy lúc 05h00 cùng ngày.

4. Đánh giá chung

Trong ngày các cơ quan, đơn vị và địa phương duy trì nghiêm chế độ trực, nắm chắc tình hình; chủ động huy động lực lượng, phương tiện khắc phục hậu quả thiên tai, dập tắt vụ hỏa hoạn và tìm kiếm cứu nạn trên biển.

Cục Cứu hộ – Cứu nạn tổng hợp, báo cáo./.

 Nơi nhận:

– Đ/c Bộ trưởng (để b/c);

– Đ/c TTMT, CN TCCT (để b/c);

– Trực Chỉ huy BTTM (để b/c);

– Đ/c Phó TTMT Phạm Ngọc Minh (để b/c);

– CVP BQP, Trực ban SCH BQP;

– C51, C69, C12, C14, Báo QĐND, THQĐ;

– Thủ trưởng Cục;

– Lưu: VT, TB, D9.

KT.CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNG

(Đã ký)

Đại tá Nguyễn Hữu Hùng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *