Báo cáo ngày 17/3/2022 (Tính đến 17h30 ngày 17/3/2022)

Cập nhật lần cuối: 1 Tháng Mười, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 145 /BC-VP Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 2022

BÁO CÁO

Tình hình ngày 17/3/2022

(Tính đến 17h30 ngày 17/3/2022)

1. Công tác ứng phó dịch COVID-19 (tính đến 16h30 ngày 17/3)

– Tình hình dịch trên thế giới: Tổng số ca mắc 464.475.935; tử vong 6.081.428; điều trị khỏi 396.698.005

– Tình hình dịch tại Việt Nam: Tổng số ca mắc 6.820.458; điều trị khỏi 3.547.488; tử vong 41.607; đang điều trị 3.231.363.

2. Hỏa hoạn: 17h30 ngày 16/3, tại phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, Tp. Hà Nội, xảy ra cháy 200m2 nhà xưởng của hộ kinh doanh tư nhân, nguyên nhân đang được điều tra. Ban CHQS quận Hoàng Mai điều động 04 Bộ đội, 15 Dân quân phối hợp với 05 kíp xe chữa cháy của Công an dập tắt đám cháy lúc 19h05 cùng ngày.

3. Tai nạn và công tác tìm kiếm cứu nạn: Tàu BV1920/05TV hành trình từ cảng Vũng Tàu đi Thái Bình xuất phát lúc 06h00 ngày 12/3/2022. 10h30 ngày 16/3 khi đến khu vực biển thuộc tỉnh Nghệ An cách bờ khoảng 30 hải lý thì bị mất liên lạc. Chủ tàu đề nghị hỗ trợ tìm kiếm. Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và TKCN yêu cầu: Trung tâm Phối hợp TKCN Hàng hải Việt Nam phát thông báo hàng hải; BCH PCTT&TKCN các địa phương liên quan, BTM Bộ đội Biên phòng chỉ đạo các cơ quan chức năng, phối hợp với chủ tàu thông báo cho các phương tiện hoạt động trên biển gần khu vực tàu bị mất liên lạc biết để tăng cường quan sát phát hiện cứu nạn; BTM: Quân chủng Hải quân, Cảnh sát biển thông báo cho các tàu của đơn vị hoạt động gần vùng biển trên biết để tăng cường quan sát, phát hiện cứu nạn. 13h30 ngày 17/3, chủ tàu thông báo đã liên lạc được với thuyền trưởng, các thuyền viên an toàn. Hiện tàu đang tiếp tục hành trình về Thái Bình.

4. Đánh giá chung: Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện dập tắt vụ hỏa hoạn, hỗ trợ phương tiện bị sự cố trên biển và làm tốt công tác phòng chống dịch Covid -19.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ QG về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. V10.

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

 

 

 

Doãn Thái Đức