Báo cáo ngày 17/4/2022 (Tính đến 17h30 ngày 17/4/2022)

Cập nhật lần cuối: 30 Tháng Chín, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 199 /BC-VP Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2022

BÁO CÁO

Tình hình ngày 17/4/2022

(Tính đến 17h30 ngày 17/4/2022)

1. Công tác ứng phó dịch COVID-19 (tính đến 16h30 ngày 17/4)

– Tình hình dịch trên thế giới: Tổng số ca mắc 504.398.062; tử vong 6.222.014; điều trị khỏi 455.194.396.

– Tình hình dịch tại Việt Nam: Tổng số ca mắc 10.417.887; điều trị khỏi 8.931.374; tử vong 42.934; đang điều trị 1.443.579.

2. Thiên tai:

Sáng 16/4, tại huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu xảy ra mưa to kèm giông lốc làm sập và tốc mái 19 nhà dân (sập 02, tốc mái 17). Biên phòng tỉnh Lai Châu điều 20 CBCS giúp dân khắc phục hậu quả.

– 14h30 ngày 16/4, tại huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp xảy ra lốc xoáy làm sập và tốc mái 06 nhà dân (sập 01, tốc mái 05). Địa phương huy động 30 Dân quân giúp dân khắc phục hậu quả.

3. Tai nạn và công tác tìm kiếm cứu nạn

– Ngày 15/4, bệnh xá đảo Nam Yết/QĐ Trường Sa tiếp nhận Bùi Văn Hùng, SN 1994 công nhân thuộc Công ty Thành An/BQP bị ho, khó thở (chuẩn đoán hen phế quản), hiện bệnh nhân đang được theo dõi và điều trị tại đảo.

– 07h00 ngày 17/4, tàu KN 473 sau khi kết thúc nhiệm vụ tại đảo An Bang đã hành quân tới đảo Trường Sa tiếp nhận tàu cá BĐ 96869 TS (bị hỏng máy ngày 21/3) lai kéo về cảng Ba Ngòi, dự kiến 12h00 ngày 19/4 về đến cảng Ba Ngòi.

– Vụ việc tàu cá (chưa rõ BKS)/10 lao động, bị chìm tại khu vực vịnh Cam Ranh/Khánh Hòa (tiếp theo Báo cáo số: 198/BC- VP ngày 16/4)): Lúc 13h00 ngày 17/4 lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể 02 người mất tích và bàn giao cho gia đình mai táng.

4. Đánh giá chung: Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện khắc phục hậu quả thiên tai, dập tắt vụ hỏa hoạn, hỗ trợ ngư dân, tàu cá gặp nạn trên biển và làm tốt công tác phòng chống dịch Covid -19.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ QG về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. Ch10.

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

 

 

 

Doãn Thái Đức