Báo cáo ngày 17/5/2017 (Tính đến 17h00 ngày 17/5/2017)

Cập nhật lần cuối: 10 Tháng Mười, 2022

ỦY BAN QUỐC GIA TKCN


VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:250/BC-VP

Hà Nội, ngày 17 tháng 5 năm 2017

BÁO CÁO

Tình hình ngày 17/5/2017

(Tính đến 17h00 ngày 17/5/2017)

1. Hỏa hoạn

11h00 ngày 17/5, tại xã IaKel, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai, xảy ra cháy 01 nhà dân, không thiệt hại về người. Địa phương huy động lực lượng tại chỗ tổ chức dập tắt đám cháy lúc 11h30 cùng ngày.

2. Tai nạn, công tác tìm kiếm cứu nạn

2.1. Thủy nội địa

14h00 ngày 15/5, tại xã Bình Thắng, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước xảy ra vụ đuối nước, làm 03 cháu học sinh (Nguyễn Thị Ngân SN 2010, Nguyễn Thị Thanh SN 2009 và Nguyễn Thị Hồng Yếu SN 2010) bị tử vong. Địa phương huy động lực lượng tìm được thi thể các nạn nhân bàn giao cho gia đình tổ chức mai táng.

2.2 Trên biển

– 12h00 ngày 16/5, Quân y đảo Tiên Nữ/QĐ.Trường Sa tiếp nhận 01 bệnh nhân (Đỗ Tân Thương, SN 1978), ngư dân tàu cá QNg 91522TS, được chuẩn đoán viên ruột thừa. Sau khi được quân y đảo sơ cứu và đưa sang đảo Phan vinh điều trị, sức khỏe bệnh nhân dần ổn định, lúc 12h45 cùng ngày bệnh nhân theo tàu cá QNg 91522 TS rời đảo.

– 01h30 ngày 15/5, tại vùng biển ven bờ xã Triệu Lăng, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị, ông Võ Lâu chủ thuyền câu mực, bị 02 tàu giã cào (không BKS) mắc vào dây câu, làm chìm thuyền, bỏ chạy. Ông Võ Lâu được 01 thuyền câu mực hoạt động gần khu vực đến cứu vớt đưa vào bờ an toàn. 

 3. Đánh giá chung 

Trong ngày các cơ quan, đơn vị và địa phương duy trì nghiêm quy định trực, nắm chắc tình hình, thực hiện tốt chế độ báo cáo. Tích cực huy động lực lượng tìm kiếm những nạn nhân đuối nước, cứu nạn kịp thời ngư dân bị nạn trên biển và tham gia dập tắt đám cháy.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn tổng hợp, báo cáo./.

            

 Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Trịnh Đình Dũng (để b/c);

– Đ/c Phó TTMT Phạm Ngọc Minh, PCTTTUB (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ TW về PCTT;

– Đài THVN, TTXVN, Đài TNVN, VTC14;

– Lưu: VT, TB; D10b.

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Trương Đức Nghĩa