Báo cáo ngày 17/5/2022 (Tính đến 17h30 ngày 17/5/2022)

Cập nhật lần cuối: 30 Tháng Chín, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 254 /BC-VP Hà Nội, ngày 17 tháng 5 năm 2022

BÁO CÁO

Tình hình ngày 17/5/2022

(Tính đến 17h30 ngày 17/5/2022)

1. Công tác ứng phó dịch COVID-19 (tính đến 16h30 ngày 17/5).

– Tình hình dịch trên thế giới: Tổng số ca mắc 523.277.024; tử vong 6.290.765; điều trị khỏi 493.318.654.

– Tình hình dịch tại Việt Nam: Tổng số ca mắc 10.698.180; điều trị khỏi 9.359.763; tử vong 43.067; đang điều trị 1.295.350.

2. Hỏa Hoạn

– 02h56 ngày 17/5, tại phường Phổ Hải, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi, xảy ra cháy 540m2 xưởng gỗ, không thiệt hại về người, nguyên nhân đang điều tra. Địa phương huy động lực lượng tại chỗ phối hợp với 09 kíp xe chữa cháy của Công an, dập tắt đám cháy lúc 05h35 cùng ngày.

– 08h40 ngày 17/5, tại xã Long Chánh, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang, xảy ra cháy 01 nhà dân, không thiệt hại về người, nguyên nhân do chập điện. Địa phương huy động lực lượng tại chỗ dập tắt đám cháy lúc 09h50 cùng ngày.

3. Tai nạn và Công tác tìm kiếm cứu nạn

15h00 ngày 16/5, tại bãi biển Hải Thanh, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa, 02 cháu học sinh cấp 2 (Bùi Chí Thiên, Bùi Chí Dĩnh) đi tắm biển bị đuối nước, mất tích. Ban CHQS thị xã Nghi Sơn điều 33 CBCS và Dân quân tổ chức tìm kiếm nhưng chưa có kết quả.

4. Đánh giá chung

Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện dập tắt các vụ hỏa hoạn, hỗ trợ tìm kiếm người mất tích và làm tốt công tác phòng chống dịch Covid -19.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ QG về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. Hi10.

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

 

 

Phạm Hải Châu