Báo cáo ngày 17/8/2021 (Tính đến 17h30 ngày 17/8/2021)

Cập nhật lần cuối: 6 Tháng Mười, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 359 /BC-VP Hà Nội, ngày 17 tháng 8 năm 2021

BÁO CÁO

Tình hình ngày 17/8/2021

(Tính đến 17h30 ngày 17/8/2021)

1. Công tác ứng phó dịch COVID-19 (tính đến 16h30 ngày 17/8)

– Tình hình dịch trên thế giới: 222 quốc gia và vùng lãnh thổ mắc Covid-19, cụ thể: Số ca mắc 208.725.483; tử vong 4.834.051, điều trị khỏi 187.111.427.

– Tình hình dịch tại Việt Nam: Tổng số ca mắc 283.696; điều trị khỏi 106.977; tử vong 6.141; đang điều trị 170.578.

2. Thiên tai

23h30 ngày 16/8, tại địa bàn huyện Tân Hồng và Tp. Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp xảy ra mưa kèm dông lốc, làm sập 01 nhà và tốc mái 07 nhà dân. Địa phương huy động 25 Dân quân phối hợp với lực lượng tại chỗ khắc phục hậu quả.

3. Hỏa hoạn

– 20h00 ngày 16/8, tại phường Tân Lợi, quận Thốt Lốt, Tp. Cần Thơ xảy ra cháy 01 nhà dân, nguyên nhân do chập điện. Địa phương huy động 10 Dân quân dập tắt đám cháy lúc 03h30 cùng ngày.

– 03h00 ngày 17/8, tại Số S3/5, tổ 9, ấp 6, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh xảy ra cháy, nguyên nhân đang được điều tra. Địa phương huy động 10 Dân quân và 01 kíp xe chữa cháy, dập tắt đám cháy lúc 20h40 cùng ngày.

– 21h33 ngày 16/8, tại phường Tân Thành, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk xảy ra cháy 01 nhà dân, nguyên nhân do chập điện. Địa phương huy động lực lượng tại chỗ và 04 kíp xe chữa cháy, dập tắt đám cháy lúc 22h30 cùng ngày.

4. Đánh giá chung

Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện khắc phục hậu quả thiên tai, dập tắt các vụ hỏa hoạn và làm tốt công tác phòng chống dịch Covid -19.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN tổng hợp, báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ TW về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. H10.

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

 

 

 

Phạm Hải Châu