Báo cáo ngày 17/8/2022 (Tính đến 17h30 ngày 17/8/2022)

Cập nhật lần cuối: 28 Tháng Chín, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 406 /BC-VP Hà Nội, ngày 17 tháng 8 năm 2022

BÁO CÁO

Tình hình ngày 17/8/2022

(Tính đến 17h30 ngày 17/8/2022)

1. Hỏa hoạn: 12h40 ngày 17/8, tại Số 209, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, tp. Hà Nội xảy ra cháy, nguyên nhân do chập điện. Ban CHQS quận Long Biên điều 06 Dân quân phối hợp với 02 kíp xe chữa cháy của Công an dập tắt đám cháy lúc 13h20 cùng ngày.

2. Công tác tìm kiếm cứu nạn

2.1. Thủy Nội địa

– Tìm kiếm người mất tích, vụ lật thuyền trên sông Chảy, tại Si Ma Cai (tiếp theo Báo cáo số 405/BC-VP ngày 16/8): Lúc 09h30 ngày 17/8, các lực lượng đã tìm vớt được 03 nạn nhân còn lại, bàn giao cho gia đình.

– 13h00 ngày 16/8, trên sông Hồng đoạn thuộc xã Vĩnh Lại, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ, chị Nguyễn Thị Luyến lao động trên tàu VP1378 bị rơi xuống sông mất tích. Ban CHQS huyện Lâm Thao điều 14 Bộ đội, Dân quân phối hợp với lực lượng tại chỗ, tổ chức tìm kiếm, đến 06h00 ngày 17/8, đã vớt được thi thể nạn nhân bàn giao cho gia đình.

2.2. Trên Biển: 03h00 ngày 17/8, tại khu vực cách Đông Nam mũi Sơn Trà/Đà Nẵng khoảng 253 hải lý, tàu cá QNa 91568TS/43 ngư dân, bị tàu CETUS, quốc tịch Liberia đâm chìm, 43 ngư dân đã được các tàu cá (QNa 90927TS, QNa 90439TS, QNa 90457TS) hoạt động gần cứu vớt an toàn. Biên phòng Quảng Nam phối hợp với các lực lượng chức năng xác minh và giải quyết theo quy định.

3. Đánh giá chung: Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện dập tắt hỏa hoạn, hỗ trợ tìm kiếm người mất tích, cứu nạn ngư dân tàu cá gặp nạn trên biển.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ QG về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. H10.

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

 

 

Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ