Báo cáo ngày 18/02/2022 (Tính đến 17h30 ngày 18/02/2022)

Cập nhật lần cuối: 1 Tháng Mười, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 101/BC-VP Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2022

BÁO CÁO

Tình hình ngày 18/02/2022

(Tính đến 17h30 ngày 18/02/2022)

1. Công tác ứng phó dịch COVID-19 (tính đến 16h30 ngày 18/02)

– Tình hình dịch trên thế giới: Tổng số ca mắc 420.555.750; tử vong 5.883.035; điều trị khỏi 344.543.145.

– Tình hình dịch tại Việt Nam: Tổng số ca mắc 2.643.024; điều trị khỏi 2.254.965; tử vong 39.278; đang điều trị 348.781.

2. Hỏa hoạn, nổ

2.1. Hỏa hoạn: 09h00 ngày 18/02, tại xã Tân Phước, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp, xảy ra cháy 01 nhà dân, không thiệt hại về người, nguyên nhân do chập điện. Địa phương huy động 06 Dân quân phối hợp với lực lượng tại chỗ dập tắt đám cháy lúc 09h40 cùng ngày.

2.2. Nổ: 12h00 ngày 16/02, tại xã Cam Nghĩa, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị, ông Lê Chí Trường (SN 1979) do cưa đạn đạn pháo 105 ly còn sót lại sau chiến tranh, gây nổ, chết.

3. Đánh giá chung

Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện dập tắt hỏa hoạn, nổ, hỗ trợ tìm kiếm người mất tích và làm tốt công tác phòng chống dịch Covid -19.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ QG về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. Hi10.

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

(Đã ký)

 

 

 

 

Doãn Thái Đức