Báo cáo ngày 18/8/2021 (Tính đến 17h30 ngày 18/8/2021)

Cập nhật lần cuối: 6 Tháng Mười, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 360/BC-VP Hà Nội, ngày 18 tháng 8 năm 2021

BÁO CÁO

Tình hình ngày 18/8/2021

(Tính đến 17h30 ngày 18/8/2021)

1. Công tác ứng phó dịch COVID-19 (tính đến 16h30 ngày 18/8)

– Tình hình dịch trên thế giới: 222 quốc gia và vùng lãnh thổ mắc Covid-19, cụ thể: Số ca mắc 209.446.938; tử vong 4.395.030, điều trị khỏi 187.686.328.

– Tình hình dịch tại Việt Nam: Tổng số ca mắc 293.301; điều trị khỏi 111.308; tử vong 6.472; đang điều trị 175.521.

2. Thiên tai

Ngày 17/8, tại huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu; huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai; huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang xảy ra mưa lớn kéo dài, làm sạt lở đất đá gây ách tắc giao thông trên QL 4H (Lai Châu), chia cắt 14 điểm giao thông liên xã (Lào Cai), tốc mái 01 nhà dân và ngập úng 06 ha hoa màu (Hà Giang), Biên phòng các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang điều 55 CBCS giúp dân khắc phục hậu quả.

3. Cháy rừng

– 10h00 ngày 17/8, tại khu phố 4, Phường 1, Tp.Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, xảy ra cháy 5.000 m2 rừng tràm, nguyên nhân do người dân bất cẩn khi sử dụng lửa gây cháy lan. Địa phương huy động lực lượng tại chỗ, 03 kíp xe chữa cháy dập tắt đám cháy lúc 14h00 cùng ngày.

– 12h30 ngày 18/8, tại xã Thái Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An xảy ra cháy 3,5 ha rừng thông, chưa rõ nguyên nhân. Địa phương huy động 35 Bộ đội, 176 Dân quân phói hợp cùng lực lượng tại chỗ dập tắt đám cháy lúc 15h10 cùng ngày.

4. Đánh giá chung

Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện khắc phục hậu quả thiên tai, dập tắt các vụ cháy rừng và làm tốt công tác phòng chống dịch Covid -19.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN tổng hợp, báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ TW về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. Ch10.

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

 

 

 

Phạm Hải Châu