Báo cáo ngày 18/8/2022 (Tính đến 17h30 ngày 18/8/2022)

Cập nhật lần cuối: 28 Tháng Chín, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 407/BC-VP Hà Nội, ngày 18 tháng 8 năm 2022

BÁO CÁO

Tình hình ngày 18/8/2022

(Tính đến 17h30 ngày 18/8/2022)

1. Hỏa hoạn

– 15h10 ngày 17/8, tại phường Đông Ba, tp.Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế xảy ra cháy nhà Bảo tàng Quốc Tử Giám, nguyên nhân do chập điện. Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế điều 25 Bộ đội, 15 Dân quân phối hợp với 05 kíp xe chữa cháy của Công an dập tắt đám cháy lúc 16h40 cùng ngày.

– 15h30 ngày 18/8, tại xã Phú Yên, huyện Phú Xuyên, tp.Hà Nội xảy ra cháy xưởng sản xuất giày da, nguyên nhân đang điều tra. Ban CHQS huyện Phú Xuyên điều 10 Bộ đội, 28 Dân quân phối hợp với 03 kíp xe chữa cháy của Công an dập tắt đám cháy lúc 16h25 cùng ngày.

2. Công tác tìm kiếm cứu nạn: 10h00 ngày 18/8, tại khu vực đảo Đá Tây/QĐ Trường Sa, tàu BĐ 98172 TS/15 ngư dân bị mắc cạn, thuyền trưởng đề nghị hỗ trợ. Biên phòng tỉnh Bình Định và các cơ quan chức năng đã huy động được các tàu cá cùng tổ đội đến trợ giúp, do mực nước thấp nên chưa kéo được tàu ra cạn.

3. Đánh giá chung: Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện dập tắt hỏa hoạn, hỗ trợ tàu cá gặp nạn trên biển.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ QG về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. Ch10.

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

 

 

Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ