Báo cáo ngày 19/01/2022 (Tính đến 17h30 ngày 19/01/2022)

Cập nhật lần cuối: 4 Tháng Mười, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 59/BC-VP Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2022

BÁO CÁO

Tình hình ngày 19/01/2022

(Tính đến 17h30 ngày 19/01/2022)

1. Công tác ứng phó dịch COVID-19 (tính đến 16h30 ngày 19/01)

– Tình hình dịch trên thế giới: 224 quốc gia và vùng lãnh thổ mắc Covid-19, cụ thể: Số ca mắc 335.373.046; tử vong 5.573.554; điều trị khỏi.271.056.960;

– Tình hình dịch tại Việt Nam: Tổng số ca mắc 2.062.128; điều trị khỏi 1.756.154; tử vong 35.972; đang điều trị 270.002.

2. Hỏa hoạn, cháy rừng

– 08h15 ngày 19/01, tại thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh, xảy ra cháy 300m2 nhà xưởng sửa chữa tàu thuyền. Biên phòng tỉnh Quảng Ninh điều 05 CBCS phối hợp với lực lượng tại chỗ dập tắt dám cháy lúc 09h00 cùng ngày.

– 11h45 ngày 19/01, tại phường Trần Thành Ngọ, quận Kiến An, Tp.Hải Phòng, xảy ra cháy 2.000m2 thảm thực bì, nguyên nhân đang điều tra. QK3 điều 62 Bộ đội, 10 Dân quân, 12 phương tiện các loại dập tắt đám cháy lúc 13h45 cùng ngày.

3. Tai nạn và công tác tìm kiếm cứu nạn

– 04h00 ngày 18/01, cách bờ biển xã Tân Tiến, Tx.La Gi, tỉnh Bình Thuận khoảng 02 hải lý, Phan Văn Minh, SN 1989 ngư dân thuyền thúng (không BKS) rơi xuống biển mất tích. Biên phòng tỉnh Bình Thuận huy động các phương tiện hoạt động gần khu vực hỗ trợ tìm kiếm, nhưng chưa có kết quả.

– 09h00 ngày 18/01, cách Đông Bắc Hòn Nẹ/Thanh Hóa khoảng 600m, Lê Văn Quang, SN 1979 ngư dân bè mảng (không BKS) rơi xuống biển mất tích. Biên phòng tỉnh Thanh Hóa điều 05 CBCS phối hợp lực lượng tại chỗ tìm kiếm nhưng chưa có kết quả.

15h00 ngày 18/01, cách Đông Nam Vũng Tàu khoảng 60 hải lý, tàu BTh 97241 TS/04 LĐ bị sóng đánh chìm, 04 LĐ được tàu 723/Hải đoàn 128/QC Hải quân trực gần khu vực cứu an toàn.

4. Đánh giá chung

Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện dập tắt các vụ hỏa hoạn, cháy rừng, hỗ trợ ngư dân bị nạn trên biển và làm tốt công tác phòng chống dịch Covid -19.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ QG về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. Ch10.

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

 

 

Phạm Hải Châu