Báo cáo ngày 19/02/2022 (Tính đến 17h30 ngày 19/02/2022)

Cập nhật lần cuối: 1 Tháng Mười, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 102 /BC-VP Hà Nội, ngày 19 tháng 02 năm 2022

BÁO CÁO

Tình hình ngày 19/02/2022

(Tính đến 17h30 ngày 19/02/2022)

1. Công tác ứng phó dịch COVID-19 (tính đến 16h30 ngày 19/02)

– Tình hình dịch trên thế giới: Tổng số ca mắc 422.258.748; tử vong 5.893.224; điều trị khỏi 346.866.880.

– Tình hình dịch tại Việt Nam: Tổng số ca mắc 2.685.463; điều trị khỏi 2.261.180; tử vong 39.358; đang điều trị 348.925.

2. Tai nạn và công tác tìm kiếm cứu nạn

– 04h00 ngày 17/02, cách Nam cửa biển Quy Nhơn/Bình Định khoảng 06 hải lý, Cao Văn Đông (1956), ngư dân tàu cá BĐ 91353 TS bị rơi xuống biển, tử vong.

– 22h00 ngày 17/02, cách Tây Nam Côn Đảo/Bà Rịa-Vũng Tàu khoảng 10 hải lý, Huỳnh Anh Tuấn (SN 1974), ngư dân tàu cá BT 92558 TS bị rơi xuống biển mất tích. Biên phòng tỉnh Bến Tre phối hợp cơ quan chức năng và gia đình thông báo, huy động các tàu cá, các phương tiện hoạt động gần tìm kiếm nhưng chưa có kết quả.

– 03h30 ngày 18/02, cách cửa Cổ Chiên/Bến Tre khoảng 104 hải lý, Võ Văn Thắng (SN 1960), ngư dân tàu cá TG 40294 TS bị điện giật, tử vong.

3. Đánh giá chung

Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện, hỗ trợ tìm kiếm người mất tích và làm tốt công tác phòng chống dịch Covid -19.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ QG về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. Hi10.

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

(Đã Ký)

 

 

 

 

Doãn Thái Đức