Báo cáo ngày 19/10/2021 (Tính đến 17h30 ngày 19/10/2021)

Cập nhật lần cuối: 5 Tháng Mười, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 458 /BC-VP Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2021

BÁO CÁO

Tình hình ngày 19/10/2021

(Tính đến 17h30 ngày 19/10/2021)

1. Công tác ứng phó dịch COVID-19 (tính đến 16h30 ngày 19/10)

– Tình hình dịch trên thế giới: 222 quốc gia và vùng lãnh thổ mắc Covid-19, cụ thể: Số ca mắc 241.924.858; tử vong 4.921.392, điều trị khỏi 219.253.662;

– Tình hình dịch tại Việt Nam: Tổng số ca mắc 867.221.; điều trị khỏi 792.980; tử vong 21.269; đang điều trị 52.972.

2. Hỏa hoạn

– 03h20 ngày 19/10, tại xã Liễu Sơn, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc, xảy ra cháy 01 nhà dân, nguyên nhân do chập điện. Địa phương huy động lực lượng tại chỗ phối hợp với 01 kíp xe chữa cháy của Công an dập tắt đám cháy lúc 03h45 cùng ngày.

– 10h00 ngày 19/10, xảy ra cháy nhà hàng Karaoke tại 672-676 đường Sư Vạn Hạnh, quận 12, Tp. Hồ Chí Minh, nguyên nhân do chập điện. Địa phương huy động 10 Dân quân phối hợp với 03 kíp xe PCCC dập tắt đám cháy lúc 10h45 cùng ngày.

– 15h15 ngày 19/10, xảy ra cháy xưởng gỗ tại đường Chợ Lúa, tổ 6, khu phố 3, phường Thạnh Lộc, Tp. Hồ Chí Minh, nguyên nhân do chập điện. Địa phương huy động 10 Dân quân phối hợp với 04 kíp xe PCCC dập tắt đám cháy lúc 16h10 cùng ngày.

3. Tai nạn và công tác tìm kiếm cứu nạn

07h10 ngày 19/10, cách Đông Nam mũi Ba Làng An/Quảng Ngãi khoảng 18 hải lý, tàu QNa 02663 TS/06 LĐ bị hỏng máy, thả trôi. Biên phòng Quảng Nam phối hợp với gia đình chủ tàu huy động tàu QNa 95357 TS và tàu QNa 95546 TS hoạt động gần đến lai dắt vào đảo Lý Sơn an toàn lúc 12h35 cùng ngày.

4. Đánh giá chung: Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện dập tắt các vụ hỏa hoạn, hỗ trợ phương tiện bị sự cố trên biển và làm tốt công tác phòng chống dịch Covid -19.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN tổng hợp, báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ QG về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. V10.

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

(Đã ký)

 

 

 

 

Doãn Thái Đức