Báo cáo ngày 19/3/2021 (Tính đến 17h30 ngày 19/3/2021)

Cập nhật lần cuối: 5 Tháng Mười, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 122/BC-VP Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2021

BÁO CÁO

Tình hình ngày 19/3/2021

(Tính đến 17h30 ngày 19/3/2021)

1. Công tác ứng phó dịch COVID-19 (tính đến 16h30 ngày 18/3)

– Tình hình dịch trên thế giới: 219 quốc gia và vùng lãnh thổ mắc Covid-19, cụ thể: Số người mắc 122.415.484 người; số người tử vong 2.703.972 người; số người hồi phục 98.690.922 người.

– Tình hình dịch tại Việt Nam: Tổng số ca mắc: 2.570 ca; điều trị khỏi 2.198 ca; tử vong 35 ca; đang điều trị 337 ca, tổng số tiếp xúc gần và nhập cảnh đang được cách ly theo dõi 37.878 ca.

2. Hỏa hoạn: 06h40 ngày 19/3, tại thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ xảy ra cháy 500m2 nhà xưởng sản xuất đồ chơi trẻ em của Công ty Phi Long Hải Dương, không thiệt hại về người, nguyên nhân do chập điện. Địa phương huy động lực lượng tại chỗ dập tắt đám cháy lúc 08h30 cùng ngày.

3. Công tác tìm kiếm cứu nạn

Vụ tàu cá BĐ 99027 TS/10 LĐ bị hỏng bánh lái thả trôi ngày 10/3, cách Đông Nam Vũng Tàu khoảng 170 hải lý (tiếp theo báo cáo số 117/BC-VP ngày 14/3): Tàu bị sự cố đã được tàu cá BV 91789 TS kéo về cảng Nha Trang lúc 11h00 ngày 19/3.

4. Đánh giá chung

Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện dập tắt vụ hỏa hoạn; hỗ trợ tàu cá bị sự cố trên biển.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN tổng hợp, báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Trịnh Đình Dũng (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ TW về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. V10.

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

(Đã ký)

 

 

 

 

Doãn Thái Đức