Báo cáo ngày 19/4/2021 (Tính đến 17h30 ngày 19/4/2021)

Cập nhật lần cuối: 5 Tháng Mười, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 173 /BC-VP Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2021

BÁO CÁO

Tình hình ngày 19/4/2021

(Tính đến 17h30 ngày 19/4/2021)

1. Công tác ứng phó dịch COVID-19 (tính đến 16h30 ngày 19/4)

– Tình hình dịch trên thế giới: 219 quốc gia và vùng lãnh thổ mắc Covid-19, cụ thể: Số người mắc 142.022.786 người; số người tử vong 3.033.343 người; số người hồi phục 120.742.831 người.

– Tình hình dịch tại Việt Nam: Tổng số ca mắc: 2.785 ca; điều trị khỏi 2.475 ca; tử vong 35 ca; đang điều trị 275 ca, tổng số tiếp xúc gần và nhập cảnh đang được cách ly theo dõi 40.150 ca.

1. Thiên tai: Ngày 19/4, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai tiếp tục chỉ đạo, duy trì lực lượng khắc phục hậu quả mưa lũ tại địa bàn xã Minh Dương, huyện Văn Bàn: 435 người (Bộ đội 20, Dân quân 155, Lực lượng khác 260).

Kết quả: Sửa chữa được 11 nhà dân; đào đắp được 350m3 đất đá đường giao thông.

2. Hỏa hoạn: 19h00 ngày 17/4 tại Công ty Kamizawa/Trung Quốc (chuyên chế biến gỗ thông), thuộc phường Xuân Hải, TX.Sông Cầu, tỉnh Phú Yên xảy ra cháy 2.400m2 nhà xưởng, nguyên nhân đang được điều tra. Biên phòng Phú Yên điều 10 CBCS phối hợp với lực lượng tại chỗ dập tắt đám cháy lúc 05h00 ngày 18/4.

3. Đánh giá chung

Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện dập tắt vụ hỏa hoạn, giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai tại Lào Cai, đồng thời làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid 19.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN tổng hợp, báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TT CP, Chủ tịch UBQG ƯPSCTT&TKCN (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ TW về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. Hg10.

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

 

 

 

Phạm Văn Tỵ