Báo cáo ngày 19/5/2021 (Tính đến 17h30 ngày 19/5/2021)

Cập nhật lần cuối: 5 Tháng Mười, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 226 /BC-VP Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2021

BÁO CÁO

Tình hình ngày 19/5/2021

(Tính đến 17h30 ngày 19/5/2021)

1. Công tác ứng phó dịch COVID-19 (tính đến 16h30 ngày19/5)

– Tình hình dịch trên thế giới: 219 quốc gia và vùng lãnh thổ mắc Covid-19, cụ thể: Số người mắc 164.911.355; số người tử vong 3.419.029; số người hồi phục 145.095.695.

– Tình hình dịch tại Việt Nam: Tổng số ca mắc: 4.579; điều trị khỏi 2.687; tử vong 37; đang điều trị 1.855, tổng số tiếp xúc gần và nhập cảnh đang được cách ly theo dõi 121.010.

2. Thiên tai

– 16h30 ngày 18/5, tại ấp Tân Thành, xã Việt Thắng, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau, xảy ra sạt lở 80m2 đường giao thông nông thôn. Địa phương huy động 10 Dân quân phối hợp với lực lượng tại chỗ khắc phục hậu quả.

– 04h20 ngày 19/5, tại ấp Thuận Hòa, xã Tân Đức, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau, xảy ra sạt lở đất làm sập 01 nhà dân. Địa phương huy động 10 Dân quân giúp dân khắc phục hậu quả.

3. Hỏa hoạn

– 00h55 ngày 19/5, xảy ra cháy 150 m2 xưởng mộc tư nhân tại thôn Phú Hội, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, nguyên nhân đang được điều tra. Địa phương huy động 02 kíp xe chữa cháy dập tắt đám cháy lúc 02h30 cùng ngày.

– 01h07 ngày 19/5, xảy ra cháy 01 nhà dân tại số 458/1A đường Gia Phú, phường 3, quận 6, Tp.Hồ Chí Minh, nguyên nhân đang được điều tra. Địa phương huy động 03 kíp xe chữa cháy dập tắt đám cháy lúc 01h18 cùng ngày.

4. Đánh giá chung

Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện khắc phục hậu quả thiên tai, dập tắt các vụ hỏa hoạn và làm tốt công tác phòng chống dịch Covid -19.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN tổng hợp, báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ TW về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. V10.

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

 

 

 

Phạm Văn Tỵ