Báo cáo ngày 19/5/2022 (Tính đến 17h30 ngày 19/5/2022)

Cập nhật lần cuối: 30 Tháng Chín, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 257/BC-VP Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2022

BÁO CÁO

Tình hình ngày 19/5/2022

(Tính đến 17h30 ngày 19/5/2022)

1. Công tác ứng phó dịch COVID-19 (tính đến 16h30 ngày 19/5).

– Tình hình dịch trên thế giới: Tổng số ca mắc 525.197.375; tử vong 6.2995.035; điều trị khỏi 494.996.942.

– Tình hình dịch tại Việt Nam: Tổng số ca mắc 10.701.796; điều trị khỏi 9.373.294; tử vong 43.072; đang điều trị 1.285.430.

2. Thiên tai: Trong ngày 19/5, tại huyện Năm Căn, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau xảy ra sạt lở 145m2 đất bờ sông, sập 02 căn nhà, nguyên nhân do thay đổi dòng chảy. Bộ CHQS tỉnh Cà Mau điều 28 Dân quân giúp dân khắc phục hậu quả.

3. Hỏa hoạn: 02h57 ngày 19/5, tại phường Cống Vị, quận Ba Đình, Tp.Hà Nội xảy ra cháy 01 nhà dân, nguyên nhân đang điều tra. Địa phương huy động lực lượng tại chỗ phối hợp với 02 kíp xe chữa cháy của Công an dập tắt đám cháy lúc 03h30 cùng ngày.

4.Tai nạn và công tác tìm kiếm cứu nạn: 08h00 ngày 19/5, bệnh xá đảo Nam Yết/QĐ Trường Sa tiếp nhận Dương Văn Mạnh – SN 1984, công nhân Công ty Dasinco bị tai nạn lao động (rách da vùng bụng, đứt gân duỗi ngón 2,3 tay trái), hiện bệnh nhân đang điều trị và theo dõi tại đảo.

5. Đánh giá chung: Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai, dập tắt hỏa hoạn, tìm kiếm cứu nạn và làm tốt công tác phòng chống dịch Covid -19.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ QG về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. Ch10.

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

 

 

 

Phạm Hải Châu