Báo cáo ngày 19/6/2018 (Tính đến 17h00 ngày 19/6/2018)

Cập nhật lần cuối: 7 Tháng Mười, 2022

ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 325 /BC-VP

Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2018

BÁO CÁO

Tình hình ngày 19/6/2018

(Tính đến 17h00 ngày 19/6/2018)

1. Tai nạn và công tác tìm kiếm cứu nạn

– Về vụ tàu cá NA 93061TS/07 LĐ bị gãy trục láp, thả neo tại chỗ lúc 17h00 ngày 16/6, cách Đông cửa Hội/Nghệ An khoảng 95 hải lý (tiếp theo báo cáo ngày số 322 BC-VP ngày 18/6): 01h30 ngày 19/6, tàu SAR 411 tiếp cận tàu bị nạn. Dự kiến 20h00 cùng ngày sẽ lai dắt tàu bị nạn về Cửa Lò/Nghệ An.

15h00 ngày 15/6 tại 18040’N-116040’E (cách Đông Đà Nẵng khoảng 600 hải lý, cách Tây đảo Lu dông/Philipin khoảng 60 hải lý) tàu cá BĐ 97510 TS/06 LĐ bị hỏng máy thả trôi. Lúc 09h20 ngày 19/6 tàu bị nạn trôi đến vị trí 19050’N-118050’E (cách Đông Đông Bắc Đà Nẵng khoảng 680 hải lý, cách Tây Bắc đảo Lu dông/Philipin khoảng 48 hải lý), hiện có tàu cá QNg 98032 TS đến hỗ trợ lai dắt, nhưng  thời tiết xấu nên tàu không thể lai dắt tiếp. Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN yêu cầu: Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Bình Định, BTM Bộ đội Biên phòng chỉ đạo cơ quan chức năng phối hợp với gia đình chủ tàu, xác minh thông tin, duy trì liên lạc với tàu bị nạn thông báo huy động các tàu cá cùng tổ, đội và các tàu hoạt động gần khu vực đến hỗ trợ tàu bị nạn; Trung tâm Phối hợp TKCN Hàng hải Việt Nam tiếp tục phát thông báo hàng hải, duy trì liên lạc với tàu bị nạn.

– 22h40 ngày 18/6, bệnh xá đảo Trường Sa tiếp nhận 01 bệnh nhân (Võ Thành Tín, SN 1976), ngư dân tàu cá BĐ 97045 TS, theo chuẩn đoán bị nhồi máu bán cầu bên trái giờ thứ 19, tăng huyết áp. Bệnh xá đảo tiến hành điều trị bất động, thở oxy, chống kết tập tiển cầu, ổn định thành mạch, tăng cường dinh dưỡng não. Hiện đang theo dõi, điều trị tại đảo.

– 06h00 ngày 19/6, bệnh xá đảo Trường Sa tiếp nhận 01 bệnh nhân (Trần Xuân Vy, SN 1991), ngư dân tàu cá BĐ 93179 TS, theo chuẩn đoán bị viên ruột thừa cấp ngày thứ 2. Bệnh xá đảo tiến hành điều trị, truyền dịch, sinh tố. Hiện đang theo dõi, điều trị tại đảo.

– 07h30 ngày 19/6, bệnh xá đảo Trường Sa tiếp nhận 01 bệnh nhân (Hồ Xuân Tân, SN 1976), ngư dân tàu cá QNa 90099 TS, theo chuẩn đoán bị chấn thương ngực phải do tai nạn lao động ngày thứ 4. Bệnh xá đảo tiến hành điều trị, thuốc giảm đau, giãn cơ, cố định lồng ngực phải, hiện đang theo dõi, điều trị tại đảo.

– 03h00 ngày 19/6, tại 18053’N-105057’E (cách Đông Đông Bắc Cửa Lò/Nghệ An khoảng 19 hải lý), tàu cá NA 90171 TS/03 LĐ bị hỏng máy thả trôi. Hiện tàu bị nạn được tàu TH 09171 TS đang đến để hỗ trợ lai dắt về cửa Lạch Vạn/Nghệ an.

– 04h30 ngày 19/6, tại 18050’N-108051’E (cách Đông mũi Rồng/Nghệ An khoảng 68 hải lý), tàu cá NA 91286 TS có 01 ngư dân bị tai nạn đứt bàn chân trái. Biên phòng Nghệ An điều 01 xuồng/05 CBCS ra sơ cứu, đưa nạn nhân vào Cửa Lò/Nghệ An hồi 07h30 cùng ngày, chuyển vào bệnh viện cứu chữa kịp thời.

– Sáng ngày 19/6, tại 18049’N-107007’E (cách Đông cửa Lò/Nghệ An khoảng 80 hải lý), tàu cá NA 90988 TS/14 LĐ bị hỏng máy, thả neo tại chỗ, thời tiết khu vực gió cấp 7. Thuyền trưởng tàu đề nghị hỗ trợ. Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN yêu cầu: Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Nghệ An, BTM Bộ đội Biên phòng chỉ đạo cơ quan chức năng phối hợp với gia đình chủ tàu, duy trì liên lạc với tàu bị nạn, thông báo huy động các tàu cá cùng tổ và các tàu cá hoạt động gần khu vực đến hỗ trợ tàu bị nạn; Trung tâm Phối hợp TKCN Hàng hải Việt Nam tiếp tục phát thông báo hàng hải, duy trì liên lạc với tàu bị nạn; sẵn sàng tàu SAR đi cứu nạn khi có yêu cầu;  BTM Hải quân, Cảnh sát biển thông báo cho các tàu của đơn vị hoạt động gần khu vực biết có biện pháp hỗ trợ tàu bị nạn; sẵn sàng phương tiện đi cứu nạn khi có lệnh.

– 13h00 ngày 19/6, tại 19018’N-107019’E (cách Đông Đông Bắc cửa Lò/Nghệ An khoảng 95 hải lý), tàu cá NA 98068 TS/17 LĐ bị hỏng máy, thả neo tại chỗ, thời tiết khu vực gió cấp 7. Thuyền trưởng tàu đề nghị hỗ trợ.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN yêu cầu: Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Nghệ An, BTM Bộ đội Biên phòng chỉ đạo cơ quan chức năng phối hợp với gia đình chủ tàu, duy trì liên lạc với tàu bị nạn, thông báo huy động các tàu cá cùng tổ và các tàu cá hoạt động gần khu vực đến hỗ trợ tàu bị nạn; Trung tâm Phối hợp TKCN Hàng hải Việt Nam tiếp tục phát thông báo hàng hải, duy trì liên lạc với tàu bị nạn; sẵn sàng tàu SAR đi cứu nạn khi có yêu cầu; BTM Hải quân, Cảnh sát biển thông báo cho các tàu của đơn vị hoạt động gần khu vực biết có biện pháp hỗ trợ tàu bị nạn; sẵn sàng phương tiện đi cứu nạn khi có lệnh.

2 Đánh giá chung

Các cơ quan, đơn vị, địa phương duy trì nghiêm chế độ trực, nắm chắc tình hình, thực hiện nghiêm chế độ báo cáo; chủ động huy động lực lượng, phương tiện hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn trên biển.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN tổng hợp, báo cáo./.      

  Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Trịnh Đình Dũng (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ TW về PCTT;

– Đài THVN, TTXVN, Đài TNVN, VTC14;

– Lưu: VT, TB; D09.

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Nguyễn Hữu Hùng