Báo cáo ngày 19/9/2021 (Tính đến 17h30 ngày 19/9/2021)

Cập nhật lần cuối: 5 Tháng Mười, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 407 /BC-VP Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 2021

BÁO CÁO

Tình hình ngày 19/9/2021

(Tính đến 17h30 ngày 19/9/2021)

1. Công tác ứng phó dịch COVID-19 (tính đến 16h30 ngày 19/9)

– Tình hình dịch trên thế giới: 222 quốc gia và vùng lãnh thổ mắc Covid-19, cụ thể: Số ca mắc 228.952.104; tử vong 4.700.281, điều trị khỏi 205.551.189.

– Tình hình dịch tại Việt Nam: Tổng số ca mắc 677.023; điều trị khỏi 448.368; tử vong 16.857; đang điều trị 211.798.

2. Hỏa hoạn

– 15h17 ngày 18/9, tại phường Phú Thịnh, thị xã Sơn Tây. Tp.Hà Nội, xảy ra cháy ki ốt số 3 chợ đêm Phú Hà, nguyên nhân đang được điều tra làm rõ. Địa phương huy động lực lượng tại chỗ phối hợp với 02 kíp xe chữa cháy của Công an dập tắt đám cháy lúc 01h30 ngày 19/9.

– 22h45 ngày 18/9, tại Thôn 9, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, Tp.Hà Nội, xảy ra cháy 350m2 cửa hàng quần áo thời trang Yến Trang, nguyên nhân đang được điều tra làm rõ. Ban CHQS huyện Gia Lâm điều động 06 Bộ đội, 20 Dân quân phối hợp với 05 kíp xe chữa cháy của Công an dập tắt đám cháy lúc 02h30 ngày 19/9.

3. Công tác tìm kiếm cứu nạn: 15h30 ngày 18/9, bệnh xá đảo Song Tử Tây tiếp nhận, cấp cứu ngư dân Phan Văn Đượm (1965) của tàu cá QNg 96372 TS bị ngạt ô xy, giảm áp ngã typ 2, tiên lượng nặng, nguy cơ tử vong cao. Hiện bệnh nhân đang được theo dõi, điều trị tại đảo.

4. Đánh giá chung: Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện dập tắt các vụ hỏa hoạn, hỗ trợ ngư dân bị nạn trên biển và làm tốt công tác phòng chống dịch Covid -19.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN tổng hợp, báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ TW về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. V10.

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

 

 

 

Phạm Hải Châu