Báo cáo ngày 20/02/2021 (Tính đến 17h30 ngày 20/02/2021)

Cập nhật lần cuối: 6 Tháng Mười, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 83 /BC-VP Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2021

BÁO CÁO

Tình hình ngày 20/02/2021

(Tính đến 17h30 ngày 20/02/2021)

1. Công tác ứng phó dịch COVID-19 (tính đến 16h30 ngày 20/02)

– Tình hình dịch trên thế giới: 219 quốc gia và vùng lãnh thổ mắc Covid-19, cụ thể: Số người mắc 111.268.020 người; số người tử vong 2.463.938 người; số người hồi phục 86.177.270 người.

– Tình hình dịch tại Việt Nam: Tổng số ca mắc tại Việt Nam: 2.362 ca; điều trị khỏi 1.627 ca; số ca; tử vong 35 ca; đang điều trị 700 ca; số người tiếp xúc gần và nhập cảnh đang được cách ly theo dõi 133.765 người.

2. Hỏa hoạn

Ngày 18/02, tại xã Xín Cái, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang, xảy ra cháy 01 nhà dân, không thiệt hại về người, nguyên nhân do chập điện. Biên phòng Hà Giang điều 05 CBCS hỗ trợ dập tắt đám cháy và khắc phục hậu quả.

3. Công tác tìm kiếm cứu nạn

– 17h33 ngày 19/02, tại 14053’N-109004’E (cách Tây Nam đảo Lý Sơn/Quảng Ngãi khoảng 31 hải lý), Tàu dầu Mekong Trans 01/19 TV, 01 thuyền viên bị mất tích. Lúc 19h48 cùng ngày, Trung tâm PHTKCN hàng hải Việt Nam điều tàu SAR 412 từ Đà Nẵng đi tìm kiếm cứu nạn. Đến 21h15 cùng ngày, Bộ Quốc phòng chỉ đạo BTL Cảnh sát biển điều tàu 4033 đến khu vực hỗ trợ tìm kiếm, hiện chưa có kết quả.

– 00h30 ngày 19/02, cách Tây Nam Hòn Mấu/Kiên Giang khoảng 04 hải lý, 02 ghe cào (KG 62124 và KG 93041) xảy ra va chạm. Hậu quả: 01 lao động trên ghe cào KG 62124 tử vong (Châu Văn Tào, SN 1990). Địa phương huy động lực lượng tại chỗ trục vớt ghe và đưa thi thể nạn nhân vào bờ bàn giao cho cơ quan chức năng.

4. Đánh giá chung

Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện dập tắt vụ hỏa hoạn, hỗ trợ phương tiện bị nạn trên biển.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN tổng hợp, báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Trịnh Đình Dũng (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ TW về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. Ch10.

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

(Đã ký)

 

 

Phạm Văn Tỵ