Báo cáo ngày 20/02/2022 (Tính đến 17h30 ngày 20/02/2022)

Cập nhật lần cuối: 1 Tháng Mười, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 103 /BC-VP Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2022

BÁO CÁO

Tình hình ngày 20/02/2022

(Tính đến 17h30 ngày 20/02/2022)

1. Công tác ứng phó dịch COVID-19 (tính đến 16h30 ngày 20/02)

– Tình hình dịch trên thế giới: Tổng số ca mắc 423.823.683; tử vong 5.901.350; điều trị khỏi 348.878.604.

– Tình hình dịch tại Việt Nam: Tổng số ca mắc 2.740.293; điều trị khỏi 2.268.020; tử vong 39.423; đang điều trị 432.850.

2. Thiên tai: Từ ngày 19-20/02, tại tỉnh Yên Bái xảy ra mưa lớn làm mất tích 01 người, cuốn trôi 01 cầu tạm (huyện Văn Yên ); ngập 20 ha lúa (thị xã Yên Bái). Bộ CHQS tỉnh Yên Bái điều 23 CBCS và Dân quân phối hợp với lực lượng tại chỗ tìm kiếm người mất tích và khắc phục hậu quả.

3. Hỏa hoạn: 22h05 ngày 19/02, tại phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Tp.Hà Nội xảy ra cháy 1.000m2 kho chứa hàng điện tử, không thiệt hại về người, nguyên nhân đang điều tra. Ban CHQS quận Hoàng Mai điều 18 CBCS và Dân quân phối hợp với 08 kíp xe chữa cháy của Công an dập tắt đám cháy lúc 01h30 ngày 20/02.

4. Tai nạn và công tác tìm kiếm cứu nạn: 15h00 ngày 19/02, cách Tây Bắc đảo Sinh Tồn Đông khoảng 06 hải lý, tàu cá BTh 97497 TS/11 LĐ bị hỏng máy, thả trôi. Lúc 15h30 cùng ngày, tàu Trường Sa 20 đang thực hiện nhiệm vụ gần khu vực đã tiếp cận lai kéo tàu bị nạn về đảo Sinh Tồn Đông an toàn.

5. Đánh giá chung : Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện, dập tắt hỏa hoạn, cứu hộ phương tiện gặp nạn trên biển và làm tốt công tác phòng chống dịch Covid -19.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ QG về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. Hi10.

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

(Đã ký)

 

 

 

 

Doãn Thái Đức