Báo cáo ngày 20/3/2021 (Tính đến 17h30 ngày 20/3/2021)

Cập nhật lần cuối: 5 Tháng Mười, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 126/BC-VP Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2021

BÁO CÁO

Tình hình ngày 20/3/2021

(Tính đến 17h30 ngày 20/3/2021)

1. Công tác ứng phó dịch COVID-19 (tính đến 16h30 ngày 20/3)

– Tình hình dịch trên thế giới: 219 quốc gia và vùng lãnh thổ mắc Covid-19, cụ thể: Số người mắc 122.936.546 người; số người tử vong 2.714.291 người; số người hồi phục 99.080.529 người.

– Tình hình dịch tại Việt Nam: Tổng số ca mắc: 2.571 ca; điều trị khỏi 2.190 ca; tử vong 35 ca; đang điều trị 346 ca, tổng số tiếp xúc gần và nhập cảnh đang được cách ly theo dõi 37.785 ca.

2. Hỏa hoạn, cháy rừng

– 19h30 ngày 18/3, tại phường Đông Hải, tp Phan Rang – Tháp Tràm, tỉnh Ninh Thuận xảy ra cháy 01 nhà kho chứa vật liệu xây dựng, nguyên nhân đang được làm rõ. Biên phòng tỉnh Ninh Thuận điều 10 CBCS phối hợp cùng lực lượng tại chỗ dập tắt đám cháy lúc 20h30 cùng ngày.

– 04h30 ngày 20/3, tại xã Tân Dương, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp xảy ra cháy 01 lò sấy thóc, nguyên nhân do khi sấy quá nhiệt độ cho phép. Địa phương huy động lực lượng tại chỗ dập tắt đám cháy lúc 05h30 cùng ngày.

– 14h00 ngày 18/3, tại xã Núi Tô, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang xảy ra cháy 1.300m2 rừng tạp, nguyên nhân đang được làm rõ. Địa phương huy động 52 ngườì (Bộ đội 12, Dân quân 40), dập tắt đám cháy lúc 15h00 cùng ngày.

– 18h00 ngày 18/3, tại tp Lào Cai, tỉnh Lào Cai xảy ra cháy 0,5ha rừng tạp, nguyên nhân do bất cẩn khi đốt rác gây cháy lan. Biên phòng tỉnh Lào Cai điều 40 CBCS phối hợp cùng lực lượng tại chỗ dập tắt đám cháy lúc 19h30 cùng ngày.

3. Tai nạn lao động : 04h30 ngày 20/3, tại Công ty than Mông Dương, tp Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh xảy ra tai nạn lao động làm chết 01 công nhân (Bùi Đức Vượng SN 1993), nguyên nhân do sơ suất khi lao động bị chèn vào băng tải gây tử vong. Các cơ quan chức năng và địa phương đang điều tra và giải quyết hậu quả.

4. Đánh giá chung

Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện dập tắt vụ hỏa hoạn, cháy rừng, phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN tổng hợp, báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Trịnh Đình Dũng (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ TW về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. Ch10.

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

(Đã ký)

 

 

 

 

Doãn Thái Đức