Báo cáo ngày 20/3/2022 (Tính đến 17h30 ngày 20/3/2022)

Cập nhật lần cuối: 1 Tháng Mười, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 148 /BC-VP Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2022

BÁO CÁO

Tình hình ngày 20/3/2022

(Tính đến 17h30 ngày 20/3/2022)

1. Công tác ứng phó dịch COVID-19 (tính đến 16h30 ngày 20/3)

– Tình hình dịch trên thế giới: Tổng số ca mắc 470.109.823; tử vong 6.098.258; điều trị khỏi 400.609.044.

– Tình hình dịch tại Việt Nam: Tổng số ca mắc 7.791.841; điều trị khỏi 3.991.393; tử vong 41.817; đang điều trị 3.758.631.

2. Dông lốc: 20h30 ngày 19/3, tại địa bàn các xã Tân Thạnh, Vĩnh Hòa, Phú Lộc, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang xảy ra mưa to kèm theo dông lốc làm sập 02 nhà (Tân Thạnh), tốc mái 23 nhà dân (Tân Thạnh 14, Phú Lộc 04, Vĩnh Hòa 05). Địa phương huy động 31 Dân quân phối hợp với lực lượng tại chỗ khắc phục hậu quả.

3. Hỏa hoạn: 14h00 ngày 19/3, tại phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương xảy ra cháy 1.500m2 nhà xưởng của Công ty TNHH MTV Mút sốp Thụy Phong, nguyên nhân đang được điều tra. Địa phương huy động 06 Dân quân phối hợp với 05 kíp xe chữa cháy của Công an dập tắt đám cháy lúc 15h30 cùng ngày.

4. Tai nạn và công tác tìm kiếm cứu nạn: 10h00 ngày 17/3, cách Tây đảo Song Tử Tây/QĐ Trường Sa khoảng 09 hải lý, ngư dân Đặng Quang Mến (SN 1986) của tàu cá BTh 97399TS bị tử vong (do đột quỵ). Đến 12h30 ngày 20/3, Thuyền trưởng đưa thi thể nạn nhân về bờ bàn giao cho gia đình.

5. Đánh giá chung: Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện khắc phục hậu quả thiên tai, dập tắt vụ hỏa hoạn, hỗ trợ cứu chữa ngư dân bị bệnh trên biển và làm tốt công tác phòng chống dịch Covid -19.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ QG về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. H10.

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

 

 

 

Phạm Hải Châu