Báo cáo ngày 20/4/2022 (Tính đến 17h30 ngày 20/4/2022)

Cập nhật lần cuối: 30 Tháng Chín, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 209 /BC-VP Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2022

BÁO CÁO

Tình hình ngày 20/4/2022

(Tính đến 17h30 ngày 20/4/2022)

1. Công tác ứng phó dịch COVID-19 (tính đến 16h30 ngày 20/4)

– Tình hình dịch trên thế giới: Tổng số ca mắc 506.103.213; tử vong 6.228.321; điều trị khỏi 458.272.187.

– Tình hình dịch tại Việt Nam: Tổng số ca mắc 10.489.319; điều trị khỏi 9.065.694; tử vong 42.975; đang điều trị 1.380.560.

2. Hỏa hoạn

21h20 ngày 19/4, tại phường Thới An, Quận 12, TP.Hồ Chí Minh xảy ra cháy 200m2 xưởng sản xuất gỗ Công ty Việt Úc Ozvie Group, không thiệt hại về người, nguyên nhân đang điều tra. Địa phương huy động 22 Dân quân phối hợp với 03 kíp xe chữa cháy của Công an dập tắt đám cháy lúc 23h45 cùng ngày.

– 10h30 ngày 20/4, trên địa bàn phường Vỹ Dạ, Tp.Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế xảy ra cháy kho vật tư của trường Cao đẳng Công nghiệp Huế, không thiệt hại về người, nguyên nhân đang điều tra. Địa phương huy động lực lượng tại chỗ cùng 02 kíp xe chữa cháy của Công an dập tắt đám cháy lúc 10h55 cùng ngày.

3. Tai nạn và công tác tìm kiếm cứu nạn: 10h30 ngày 19/4, cách Đông Đông Nam mũi Vũng Tàu khoảng 104 hải lý, tàu BTh 96796TS/04 LĐ có 01 lao động (Trần Khánh Dương, sinh năm 1980) bị rơi xuống biển mất tích. Thuyền trưởng đề nghị hỗ trợ tìm kiếm. Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn yêu cầu: Trung tâm Phối hợp TKCN Hàng hải Việt Nam phát thông báo hàng hải. Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Bình Thuận, Bà Rịa -Vũng Tàu, phối hợp với các cơ quan chức năng thông báo, huy động các phương tiện hoạt động gần khu vực, tăng cường quan sát phát hiện tìm kiếm, tại hiện trường có 05 tàu cá đang tổ chức tìm kiếm.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ QG về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. Ch10.

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

 

 

Phạm Hải Châu