Báo cáo ngày 20/5/2018 (Tính đến 17h00 ngày 20/5/2018)

Cập nhật lần cuối: 7 Tháng Mười, 2022

ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 263 /BC-VP

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2018

BÁO CÁO

Tình hình ngày 20/5/2018

(Tính đến 17h00 ngày 20/5/2018)

1. Thiên tai

– 16h00 ngày 18/5, tại xã Dịch Hạnh, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An, mưa to kèm theo dông lốc làm tốc mái 22 nhà, hư hại 10ha lúa. Địa phương huy động lực lượng tại chỗ, tổ chức giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả.

– 19h30 ngày 19/5, tại các xã Giáp Lai, Tinh Nhuệ, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ, mưa to kèm theo dông lốc, làm sập đổ 02 nhà, tốc mái 81 nhà, 02 trường tiểu học, hư hại 25ha lúa và hoa màu, đổ 03 cột điện hạ thế. Địa phương huy động lực lượng tại chỗ, tổ chức giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả.

– 13h30 ngày 19/5, tại phường 2, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng, dông lốc làm sập đổ 01 nhà, tốc mái 34 nhà, 02 trường tiểu học, hư hại 25ha lúa và hoa màu, đổ 03 cột điện hạ thế. Địa phương huy động lực lượng tại chỗ, tổ chức giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả.

2. Hỏa hoạn

16h00 ngày 19/5, tại xã Mỹ Trung, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, xảy ra cháy 01 nhà dân, không thiệt hại về người. Địa phương huy động lực lượng tại chỗ, tổ chức dập tắt đám cháy lúc 16h45 cùng ngày.

3. Tai nạn và công tác tìm kiếm cứu nạn

– 16h45 ngày 18/5, tại cảng Tam Quan, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định, tàu cá BĐ 50855 TS bị phá nước, chìm. Biên phòng Bình Định điều 01 xuồng/03CBCS cùng với các tàu địa phương hỗ trợ trục với tàu bị nạn.

08h00 ngày 20/5, tại 19027’N 112057’E (cách Đông Bắc Đà Nẵng khoảng 340 hải lý), tàu cá QNg 96399 TS bị nổ bình ga làm 01 lao động bị thương nặng, nguy hiểm đến tính mạng. Thuyền trưởng đề nghị hỗ trợ khẩn cấp. Lúc 10h00 cùng ngày, sau khi nhận được thông tin trên từ Trung tâm Phối hợp TKCN Hàng hải Việt Nam, Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó Sự cố, Thiên tai và TKCN chỉ đạo Trung tâm Phối hợp TKCN Hàng hải Việt Nam, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Quảng Ngãi, BTM Bộ đội Biên phòng phối hợp, triển khai các biện pháp khẩn cấp để hỗ trợ cứu nạn ngư dân bị nạn. Lúc 11h00 cùng ngày, Trung tâm Phối hợp TKCN Hàng hải Việt Nam điều tàu SAR 412 từ Đà Nẵng đi cứu nạn. Tuy nhiên đến 11h30 cùng ngày, ngư dân bị nạn tử vong, tàu QNg 96399 TS không đề nghị hỗ trợ cứu nạn, tiếp tục hành trình đưa thi thể nạn nhân về bờ. Tàu SAR 412 kết thúc công tác TKCN trở về căn cứ.

4. Đánh giá chung

Các cơ quan, đơn vị, địa phương duy trì nghiêm chế độ trực, nắm chắc tình hình, thực hiện tốt chế độ báo cáo; chủ động huy động lực lượng, phương tiện giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, dập tắt vụ hỏa hoạn và tìm kiếm, cứu nạn trên biển.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó Sự cố, Thiên tai và TKCN tổng hợp, báo cáo./.      

  Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Trịnh Đình Dũng (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ TW về PCTT;

– Đài THVN, TTXVN, Đài TNVN, VTC14;

– Lưu: VT, TB; D09.

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Lê Mạnh Tiến