Báo cáo ngày 20/5/2022 (Tính đến 17h30 ngày 20/5/2022)

Cập nhật lần cuối: 30 Tháng Chín, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 258 /BC-VP Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2022

BÁO CÁO

Tình hình ngày 20/5/2022

(Tính đến 17h30 ngày 20/5/2022)

1. Công tác ứng phó dịch COVID-19 (tính đến 16h30 ngày 20/5).

– Tình hình dịch trên thế giới: Tổng số ca mắc 526.021.219; tử vong 6.297.219; điều trị khỏi 495.795.730.

– Tình hình dịch tại Việt Nam: Tổng số ca mắc 10.704.524; điều trị khỏi 9.382.881; tử vong 43.073; đang điều trị 1.278.570.

1. Thiên tai: Đêm ngày 19/5, tại địa bàn các huyện Than Uyên, Phong Thổ, Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu xảy ra mưa to kéo dài. Hậu quả: Cuốn trôi 01 người (Lò Thị La, SN 1986, Than Uyên); sạt lở 110m3 ta luy dương Quốc lộ 4D, km 20+ 600, 20+ 900 và Tỉnh lộ 129 gây ách tắc giao thông. Bộ CHQS tỉnh Lai Châu điều 34 Dân quân phối hợp với lực lượng tại chỗ tổ chức tìm kiếm người mất tích và khắc phục hậu quả.

2. Hỏa hoạn

– 19h20 ngày 19/5, tại Số 438 và 440 đường Lạc Long Quân, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, Tp.Hà Nội xảy ra cháy 150m2 của 02 cửa hàng (Photocoppy và làm biển quảng cáo), nguyên nhân do chập điện. Ban CHQS quận Tây Hồ điều 60 CBCS và Dân quân phối hợp với 04 kíp xe chữa cháy của Công an dập tắt đám cháy lúc 20h25 cùng ngày.

– 03h45 ngày 20/5, tại Số 2, đường Tân Phú 1, phường Mân Thái, quận Sơn Trà, Tp.Đà Nẵng xảy ra cháy 01 nhà dân, nguyên nhân đang điều tra. Ban CHQS quận Sơn Trà huy động lực lượng tại chỗ phối hợp với 02 kíp xe chữa cháy của Công an dập tắt đám cháy lúc 04h20 cùng ngày.

3. Đánh giá chung: Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai, dập tắt hỏa hoạn và làm tốt công tác phòng chống dịch Covid -19.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ QG về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. H10.

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

 

 

Phạm Hải Châu