Báo cáo ngày 20/6/2016 (Tính đến 18h00 ngày 20/6/2016)

Cập nhật lần cuối: 15 Tháng Mười, 2022

ỦY BAN QUỐC GIA

TÌM KIẾM CỨU NẠN


VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 316 /BC-VP

Hà Nội, ngày 20  tháng 6 năm 2016

BÁO CÁO

Tình hình ngày 20/6/2016

(Tính đến 18h00 ngày 20/6/2016)


                   

1. Tai nạn máy bay quân sự

1.1. Công tác tìm kiếm cứu nạn máy bay CASA-212 (tiếp theo báo cáo ngày số 315/BC-VP  ngày 19/6/2016).

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng về việc tìm kiếm, cứu nạn tàu bay CASA-212. Lúc 14h00 ngày 20/6, Cục Cứu hộ – Cứu nạn có Điện số 82/TK gửi BTL Hải quân chỉ đạo Công ty Cổ phần vận tải biển Tân Cảng/Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn xây dựng kế hoạch tìm kiếm cứu nạn máy bay CASA -212.

Trong ngày các lực lượng của quân đội và các địa phương tổ chức tìm kiếm theo kế hoạch của SCH phía trước/BQP nhưng do khí tượng thủy văn biển khu vực hiện trường phức tạp nên công tác TKCN chưa có kết quả.

1.2. Công tác tìm kiếm máy bay SU30-MK2 (tiếp theo báo cáo ngày số 315/BC-VP  ngày 19/6/2016):

Các lực lượng tạm dừng hoạt động tìm kiếm máy bay do khí tượng thủy văn biển khu vực hiện trường phức tạp.

2. Thiên tai

2.1. Hạn hán:

Một số huyện của tỉnh Ninh Thuận tiếp tục hạn hán. Quân khu 5 điều động 20 CBCS, 02 xe bồn, vận chuyển 45 m3 nước cấp cho nhân dân vùng hạn hán thuộc các huyện Ninh Hải và Thuận Nam.

2.2. Dông lốc

– 11h30 ngày 18/6, tại các xã An Thái Trung, Mỹ Lợi A, Tân Hưng, Mỹ Tân, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang xảy ra mưa kèm theo dông lốc làm tốc mái 284 nhà dân, hư hại 43 ha hoa màu. Địa phương huy động 173 Dân quân giúp dân khắc phục hậu quả.

– 12h15 ngày 19/6, tại xã Vĩnh Phong, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang xảy ra lốc xoáy làm sập và tốc mái 13 nhà dân, không có thiệt hại về người. Địa phương huy động 26 người  (Bộ đội 06, Dân quân 20) giúp dân khắc phục hậu quả.

– 12h30 ngày 19/6, tại huyện Hồng Dân, Phước Long và thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu xảy ra mưa dông, lốc làm hư hỏng 92 nhà dân, không có thiệt hại về người. Địa phương huy động 47 người (Bộ đội 15, Dân quân 32) giúp dân khắc phục hậu quả.

– 15h30 ngày 19/6, trên địa bàn các huyện Thới Bình, Trần Văn Thời, thành phố Cà Mau xảy ra mưa dông, lốc làm hư hỏng 109 nhà dân, không có thiệt hại về người. Địa phương huy động 141 người (Bộ đội 05, Dân quân 136) giúp dân khắc phục hậu quả.

3. Hỏa hoạn

09h30 ngày 20/6, tại khóm Tân Thuận, thị trấn Thanh Bình, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp xảy ra cháy 01 nhà dân, không có thiệt hại về người. Địa phương huy động lực lượng tại chỗ dập tắt đám cháy lúc 10h00 cùng ngày.

4. Tai nạn, công tác tìm kiếm cứu nạn

4.1. 16h30 ngày 19/6, tại Thôn 5, xã Quảng Chính, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh, 01 người dân ra suối tắm bị nước cuốn trôi, tử vong. Địa phương huy động 35 người (Bộ đội 15, Dân quân 20), 02 xe ô tô tổ chức tìm kiếm. Đến 09h15 ngày 20/6, lực lượng tìm kiếm vớt được thi thể nạn nhân bàn giao cho gia đình mai táng.

4.2. Về việc đò máy/05 người bị chìm, 01 người bị mất tích (tiếp theo báo cáo ngày số 315/BC-VP ngày 19/6/2016): Lúc 07h15 ngày 20/6, lực lượng tìm kiếm đã tìm được thi thể nạn nhân bàn giao cho gia đình mai táng.

4.3. 18h30 ngày 19/6, tại khu vực biển cách Đông cửa Sót/Hà Tĩnh khoảng 01 hải lý, thuyền máy (không biển kiểm soát)/03 LĐ đang hành nghề khai thác thủy sản bị sóng lớn đánh chìm, 03 lao động trên thuyền được lực lượng tại chỗ cứu đưa vào bờ an toàn.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn tổng hợp, báo cáo./.   

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Trịnh Đình Dũng (để b/c);

– Đ/c Phó Đô đốc Phạm Ngọc Minh PCTTT UB (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ TW về PCTT;

– TTXVN, Đài THVN, Đài TNVN, VTC14;

– Lưu: VT, TB; T9.     

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 (Đã ký)

Nguyễn Văn Bình