Báo cáo ngày 20/6/2021 (Tính đến 17h30 ngày 20/6/2021)

Cập nhật lần cuối: 5 Tháng Mười, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 270 /BC-VP Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2021

BÁO CÁO

Tình hình ngày 20/6/2021

(Tính đến 17h30 ngày 20/6/2021)

1. Công tác ứng phó dịch COVID-19 (tính đến 16h30 ngày 20/6)

– Tình hình dịch trên thế giới: 220 quốc gia và vùng lãnh thổ mắc Covid-19, cụ thể: Số người mắc 178.964.939; số người tử vong 3.875.683; số người hồi phục 163.496.563.

– Tình hình dịch tại Việt Nam: Tổng số ca mắc: 13.117; điều trị khỏi 5.054; tử vong 64; đang điều trị 7.999, tổng số tiếp xúc gần và nhập cảnh đang được cách ly theo dõi 182.462.

2. Hỏa hoạn: 11h45 ngày 20/6, tại xã Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ xảy ra cháy 01 nhà dân, nguyên nhân đang được điều tra. Địa phương huy động 156 người (Bộ đội 10, Dân quân 28, lực lượng khác 118), 02 kíp xe chữa cháy dập tắt đám cháy lúc 14h30 cùng ngày.

3. Cháy rừng: 10h30 ngày 20/6, tại xã Thượng Tân Lộc, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An xảy ra cháy 01 ha rừng tràm, nguyên nhân đang được điều tra. Địa phương huy động 150 người (Bộ đội 20, Dân quân 30, lực lượng khác 100), 01 kíp xe chữa cháy dập tắt đám cháy lúc 12h00 cùng ngày.

4. Công tác tìm kiếm cứu nạn: 16h30 ngày 19/6, tại khu vực cách Tây Tây Bắc bãi Tư Chính khoảng 22 hải lý, tàu BTh 99531 TS/13LĐ bị gãy trục láp không khắc phục được neo tại chỗ. 17h00 cùng ngày tàu CSB 9003 đang làm nhiệm vụ gần khu vực đến hỗ trợ sửa chữa.

5. Đánh giá chung

Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện dập tắt các vụ hỏa hoạn, cháy rừng, hỗ trợ ngư dân và phương tiện gặp nạn trên biển, làm tốt công tác phòng chống dịch Covid -19.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN tổng hợp, báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ TW về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. V10.

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

(Đã ký)

 

 

 

Phạm Văn Tỵ