Báo cáo ngày 20/6/2022 (Tính đến 17h30 ngày 20/6/2022)

Cập nhật lần cuối: 30 Tháng Chín, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 302 /BC-VP Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2022

BÁO CÁO

Tình hình ngày 20/6/2022

(Tính đến 17h30 ngày 20/6/2022)

1. Thiên tai: 03h45 ngày 19/6, tại khu vực xã Ý Tý, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài xảy ra sạt lở 1.000m3 đất đá ta luy dương. Biên phòng tỉnh Lào Cai điều 10 CBCS phối hợp với lực lượng tại chỗ hướng dẫn cảnh báo giao thông và tham gia khắc phục hậu quả.

2. Hỏa hoạn

– 17h00 ngày 19/6, tại xã Bảo Yên, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ xảy ra cháy 13 ki ốt tại chợ Bảo Yên, nguyên nhân do chập điện. Ban CHQS huyện Thanh Thủy điều 15 Bộ đội, 28 Dân quân phối hợp với 03 kíp xe chữa cháy của Công an dập tắt đám cháy lúc 18h15 cùng ngày.

– 22h20 ngày 19/6, tại Số 02, Ngõ 629, đường Giáp Bát, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Tp. Hà Nội xảy ra cháy, nguyên nhân đang điều tra. Ban CHQS quận Hoàng Mai điều 10 Dân quân phối hợp với 02 kíp xe chữa cháy của Công an dập tắt đám cháy lúc 23h15 cùng ngày.

3. Công tác tìm kiếm cứu nạn

00h00 ngày 19/6, tại khu vực biển thuộc phường Cửa Ông, Tp. Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, tàu đẩy NB 2365 đẩy 04 xà lan hàng của Công ty Cổ phần VT Thủy số 2 va chạm với tàu đẩy Đông Bắc-01. Hậu quả: Xà lan NB 2922 bị chìm (451 tấn than). Biên phòng Quảng Ninh điều 09 CBCS/01 tàu phối hợp với lực lượng chức năng đánh dấu vị trí để phục vụ công tác trục vớt phương tiện, điều tra xác minh và xử lý theo quy định.

4. Đánh giá chung: Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện khắc phục hậu quả thiên tai, dập tắt hỏa hoạn và hỗ trợ các phương tiện gặp sự cố trên biển.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ QG về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. H10.

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

 

 

Phạm Văn Tỵ