Báo cáo ngày 20/8/2022 (Tính đến 17h30 ngày 20/8/2022)

Cập nhật lần cuối: 28 Tháng Chín, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /BC-VP Hà Nội, ngày 20 tháng 8 năm 2022

BÁO CÁO

Tình hình ngày 20/8/2022

(Tính đến 17h30 ngày 20/8/2022)

1. Thiên tai

– 09h30 ngày 20/8, trên sông Tiền thuộc xã An Long, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp xảy ra va chạm giữa 02 xà lan làm 02 xà lan và 02 nhà dân hư hỏng. Ban CHQS huyện Tam Nông điều 04 Dân quân phối hợp khắc phục hậu quả.

– Ngày 20/8, trên địa bàn tỉnh Điện Biên xảy ra mưa to kèm giông lốc làm tốc mái 20 nhà, ngập úng 14 nhà dân (tp Điện Biên), sạt lở, vùi lấp 2.000m2 lúa (Tuần Giáo). Bộ CHQS tỉnh điều 43 Dân quân tham gia khắc phục hậu quả.

– 00h48 ngày 20/8, tại vọng gác kho đạn của e43/f 395/QK3 xảy ra vụ sét đánh làm 02 quân nhân (Binh nhất Ngô Tiến Hải, SN 2002; Binh nhất Nguyễn Quang Hà, SN 2001) đang làm nhiệm vụ canh gác tử vong. BTL Quân khu 3 đã chỉ đạo sư đoàn 395, phối hợp với cơ quan chức năng, gia đình điều tra xác minh và giải quyết chế độ, tổ chức tang lễ theo quy định.

2. Công tác tìm kiếm cứu nạn: Vụ tàu cá BĐ 98172 TS/15 ngư dân bị mắc cạn (tiếp theo Báo cáo số 407/BC-VP ngày 18/8): Lúc 06h40 ngày 20/8, tàu 711/Hải quân điều 05 CBCS/01 xuồng sang hỗ trợ kiểm tra, tính toán phương án bịt thủng cho tàu cá BĐ 98172TS, nhưng không thể khắc phục được. Tàu 711 neo tại vị trí và sử dụng xuồng đưa ngư dân tàu bị sự cố sang tàu cá BĐ 97153 TS.

3. Đánh giá chung: Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện khắc phục hậu quả thiên tai và hỗ trợ phương tiện gặp sự cố trên biển.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ QG về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. H10.

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

 

 

Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ