Báo cáo ngày 21/01/2018 (Tính đến 17h00 ngày 21/01/2018)

Cập nhật lần cuối: 7 Tháng Mười, 2022

ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 45/BC-VP

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2018

BÁO CÁO

Tình hình ngày 21/01/2018

(Tính đến 17h00 ngày 21/01/2018)

1. Công tác khắc phục hậu quả thiên tai tại Quảng Nam

BTL Quân khu 5 chỉ đạo Bộ CHQS tỉnh Quảng Nam và các đơn vị trực thuộc tiếp tục duy trì 63 người (Bộ đội 23, Dân quân 48), tổ chức giúp nhân dân xây dựng khu tái định cư do hậu quả mưu lũ. Kết quả: Tiếp tục hoàn thiện xây dựng 02 nhà tình nghĩa tại Bắc Trà My và giúp nhân dân xẻ và vận chuyển gỗ làm nhà tại huyện Nam Trà My.

2. Hỏa hoạn

– 01h00 ngày 21/01, tại xã Liêm Ninh, huyện Thanh Trì, TP.Hà Nội, xảy ra cháy 1.500m2 xưởng gỗ thuộc Công ty 264/Tổng Cục Hậu cần, không thiệt hại về người. Địa phương huy động lực lượng tại chỗ và 03 kíp xe chữa cháy, tổ chức dập tắt đám cháy lúc 05h00 cùng ngày.

– 09h45 ngày 20/01, tại xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, TP.Hồ Chí Minh, xảy ra cháy kho chứa vải. Địa phương huy động lực lượng tại chỗ và 05 kíp xe chữa cháy, tổ chức dập tắt đám cháy lúc 12h00 cùng ngày.

3. Tai nạn và công tác tìm kiếm cứu nạn

– Về vụ tàu cá ĐNa 90556TS, có 01 ngư dân bị đứt ngón trỏ trái (tiếp theo báo cáo số 43/BC-VP ngày 20/01): Lúc 20h00 ngày 20/01, tàu ĐNa 90556 TS đã đưa nạn nhân về cảng Đà Nẵng an toàn.

– Về vụ 02 tàu cá Phú Yên (PY 98589TS và PY 96597 TS)/12 LĐ bị hỏng máy, thả trôi, lúc 20h00 ngày 18/01(tiếp theo báo cáo số 43/BC-VP ngày 20/01): 06h00 ngày 21/01, tàu Trường Sa 20 tiếp cận, hỗ trợ lai dắt 02 tàu bị nạn, dự kiến 02h00 ngày 22/01 sẽ lai kéo về đến đảo Sinh Tồn/QĐ Trường Sa.

– Về việc tìm kiếm 11 ngư dân của 04 tàu cá Thanh Hóa (TH 90605 TS, TH 91552 TS, TH 1288 TS,TH 3202 TS) còn mất tích (tiếp theo báo cáo số 43/BC-VP ngày 20/01): Trong ngày, duy trì 21 phương tiện, cụ thể: 01 tàu SAR (SAR 273); 01 tàu (BP 05-98-01), 02 ca nô/29 CBCS; 17 tàu cá/90 người, tổ chức tìm kiếm các ngư dân còn mất tích, nhưng chưa có kết quả.

  4. Đánh giá chung

        Các cơ quan, đơn vị, địa phương duy trì nghiêm chế độ trực, nắm chắc tình hình, báo cáo kịp thời; các lực lượng tích cực tìm kiếm 11 ngư dân của 04 tàu cá Thanh Hóa bị mất tích, dập tắt các vụ hỏa hoạn và giúp nhân dân tỉnh Quảng Nam xây dựng khu tái định cư do hậu quả thiên tai. Tàu TS 20 của Quân chủng Hải quân tiến hành lai dắt 02 tàu cá Phú Yên bị hỏng máy về đảo Sinh Tồn/QĐ Trường Sa.

        Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN tổng hợp, báo cáo./.  

   Nơi nhận:

   – Đ/c Phó TTCP Trịnh Đình Dũng (để b/c);

   – Vụ Nội chính VPCP;

   – Văn phòng BCĐ TW về PCTT;

   – Đài THVN, TTXVN, Đài TNVN, VTC14;

   – Lưu: VT, TB; D09.

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Phạm Văn Tỵ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *