Báo cáo ngày 21/02/2022 (Tính đến 17h30 ngày 21/02/2022)

Cập nhật lần cuối: 1 Tháng Mười, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 104 /BC-VP Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2022

BÁO CÁO

Tình hình ngày 21/02/2022

(Tính đến 17h30 ngày 21/02/2022)

1. Công tác ứng phó dịch COVID-19 (tính đến 16h30 ngày 21/02)

– Tình hình dịch trên thế giới: Tổng số ca mắc 425.074.129; tử vong 5.906.501; điều trị khỏi 350.781.802.

– Tình hình dịch tại Việt Nam: Tổng số ca mắc 2.787.493; điều trị khỏi 2.281.434; tử vong 39.501; đang điều trị 466.549.

2. Thiên tai : Trong ngày 20/02, tại tỉnh Phú Thọ xảy ra mưa lớn làm ngập 471 ha lúa (Tam Nông: 341 ha, Hạ Hòa: 130 ha).

3. Hỏa hoạn: 11h15 ngày 21/02, tại phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, Tp.Hà Nội xảy ra cháy 01 nhà dân, không thiệt hại về người, nguyên nhân đang điều tra. Ban CHQS quận Hai Bà Trưng điều 13 CBCS và Dân quân phối hợp với 01 kíp xe chữa cháy của Công an dập tắt đám cháy lúc 11h50 cùng ngày.

4. Tai nạn và công tác tìm kiếm cứu nạn

– 16h20 ngày 20/02, cách Đông Nam cửa biển Quy Nhơn/Bình Định khoảng 48 hải lý, tàu cá BĐ 97196 TS/06 LĐ bị phá nước, chìm, 06 lao động được tàu hoạt động gần cứu đưa vào bờ an toàn.

– 17h00 ngày 20/02, cách Đông Nam Đà Nẵng khoảng 40 hải lý, tàu cá ĐNa 91197 TS/03 LĐ bị hỏng máy, nước tràn vào tàu. Lúc 22h04 cùng ngày, tàu SAR 412 xuất phát từ Đà Nẵng đi cứu nạn, trong quá trình tiếp cận tàu cá ĐNa 91197 TS, tàu SAR 412 nhận được tín hiệu cấp cứu từ tàu cá ĐNa 91119TS/02 LĐ ở gần bị hỏng máy, không khắc phục được, tàu SAR đã tiếp cận lai kéo tàu cá ĐNa 91119 TS, dự kiến 01h00 ngày 22/02, tàu SAR hỗ trợ lai kéo 02 tàu cá trên về đến Đà Nẵng.

5. Đánh giá chung

Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện, dập tắt hỏa hoạn, cứu nạn người, phương tiện gặp nạn trên biển và làm tốt công tác phòng chống dịch Covid -19.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ QG về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. Hi10.

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

 

 

 

Phạm Văn Tỵ