Báo cáo ngày 21/10/2021 (Tính đến 17h30 ngày 21/10/2021)

Cập nhật lần cuối: 5 Tháng Mười, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 462 /BC-VP Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2021

BÁO CÁO

Tình hình ngày 21/10/2021

(Tính đến 17h30 ngày 21/10/2021)

1. Công tác ứng phó dịch COVID-19 (tính đến 16h30 ngày 21/10)

– Tình hình dịch trên thế giới: 222 quốc gia và vùng lãnh thổ mắc Covid-19, cụ thể: Số ca mắc 242..853.467; tử vong 4.938.626, điều trị khỏi 220132454;

– Tình hình dịch tại Việt Nam: Tổng số ca mắc 873.901; điều trị khỏi 796.583; tử vong 21.416; đang điều trị 55.902.

2. Thiên tai

08h30 ngày 21/10, tại xã Thượng Lâm, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang, mưa to gây sạt lở khoảng 150 m3 đất đá làm tắc tuyến đường giao thông liên xã, vùi lấp 07 xe máy của nhân dân. Địa phương huy động 15 Dân quân/01 máy xúc khắc phục xong lúc 11h30 cùng ngày.

3. Hỏa hoạn

06h15 ngày 21/10, tại phường Vân Dương Tp.Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh xảy ra cháy 01 nhà dân, nguyên nhân do chập điện. Địa phương huy động lực lượng tại chỗ dập tắt đám cháy lúc 07h15 cùng ngày.

4. Tai nạn và công tác tìm kiếm cứu nạn

09h00 ngày 21/10, cách cửa Hà Lạn, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định khoảng 0,8 hải lý, tàu NĐ 91285 TS/03 LĐ bị mắc cạn, lao động Trần Văn Tình (1977) rơi xuống biển mất tích. Biên phòng tỉnh Nam Định điều 06 CBCS/01 xuồng phối hợp với lực lượng tại chỗ tổ chức tìm kiếm nhưng chưa có kết quả.

5. Đánh giá chung: Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện khắc phục hậu quả thiên tai, dập tắt các vụ hỏa hoạn, tìm kiếm người mất tích trên biển và làm tốt công tác phòng chống dịch Covid -19.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN tổng hợp, báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ QG về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. Ch10.

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

(Đã ký)

 

 

 

Doãn Thái Đức