Báo cáo ngày 21/11/2015 (Tính đến 18h30 ngày 21/11/2015)

Cập nhật lần cuối: 17 Tháng Mười, 2022

ỦY BAN QUỐC GIA

TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Số:  412  /BC-VP

Hà Nội, ngày 21 tháng 11  năm 2015

BÁO CÁO

Tình hình ngày 21/11/2015

(Tính đến 18h30 ngày 21/11/2015)

1. Sập hầm lò than tại Tân Lạc/Hòa Bình  (tiếp theo báo cáo số 409/BC-VP ngày 19/11/2015): Sau hơn 03 ngày nỗ lực tìm kiếm cứu nạn, đến 17h45 ngày 21/11/2015, các lực lượng đã tìm thấy thêm 01 thi thể nạn nhân (Bùi Văn Tuấn, sinh năm 1992).

2. Hỏa hoạn, ngạt khí

2.1. 21h00 ngày 19/11, tại xã Khánh An, huyện An Phú, tỉnh An Giang xảy ra cháy 01 nhà dân, Biên phòng An Giang điều 08 CBCS phối hợp với lực lượng tại chỗ dập tắt đám cháy lúc 22h00. Hậu quả: Chết 02 người, bị thương 01 người. Nguyên nhân do người dân bất cẩn trong khi bán xăng gây cháy.

2.2. 0h30 ngày 21/11, tại ấp Vĩnh Hòa, xã Tân Hội, huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre xảy ra vụ cháy cơ sở chế biến chỉ xơ dừa, địa phương huy động lực lượng tại chỗ dập cháy. Đến lúc 06h00 cùng ngày đám cháy được dập tắt, không có thiệt hại về người.

2.3. 07h30 ngày 20/11, tại cảng Tiên Sa, thành phố Đà Nẵng, 04 công nhân xuống hầm tàu Thịnh An 38 bốc hàng, do ngạt khí làm 01 người chết.

3. Tai nạn và tìm kiếm cứu nạn trên biển

06h30 ngày 20/11, tại khu vực biển cách cửa Cái Cùng/Bạc Liêu khoảng 20 hải lý, tàu cá BL 2015/06 LĐ bị sóng đánh chìm. Biên phòng Bạc Liêu cử 05 CBCS, huy động 01 tàu cá ra cứu được 06 người đưa vào bờ an toàn lúc 18h30 cùng ngày.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn tổng hợp, báo cáo./.

Nơi nhận:

– Phó TTCP Hoàng Trung Hải CT UB (để b/c);

– Phó Đô đốc Phạm Ngọc Minh PCTTT UB (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ TW về PCTT;

– TTXVN, Đài THVN, Đài TNVN, VTC14;

– Lưu: VT, TB; NT10.     

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(đã ký)

Phạm Văn Tỵ