Báo cáo ngày 21/11/2021 (Tính đến 17h30 ngày 21/11/2021)

Cập nhật lần cuối: 5 Tháng Mười, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 505/BC-VP Hà Nội, ngày 21 tháng 11năm 2021

BÁO CÁO

Tình hình ngày 21/11/2021

(Tính đến 17h30 ngày 21/11/2021)

1. Công tác ứng phó dịch COVID-19 (tính đến 16h30 ngày 21/11)

– Tình hình dịch trên thế giới: 223 quốc gia và vùng lãnh thổ mắc Covid-19, cụ thể: Số ca mắc 257.458.456; tử vong 5.164.174, điều trị khỏi 232.428.208;

– Tình hình dịch tại Việt Nam: Tổng số ca mắc 1.084.625; điều trị khỏi 900.337; tử vong 23.685; đang điều trị 160.603.

2. Hỏa hoạn

20h04 ngày 20/11, tại tòa nhà T8 Times City, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội, xảy ra cháy 01 căn hộ tầng 15, không thiệt hại về người, nguyên nhân do chập điện. Ban CHQS quận Hai Bà Trưng điều 05 CBCS phối hợp với 04 kíp xe chữa cháy của Công an dập tắt đám cháy lúc 22h00 cùng ngày.

3. Tai nạn và công tác tìm kiếm cứu nạn

08h30 ngày 20/11, đảo Trường Sa tiếp nhận bệnh nhân Võ Huỳnh Đức SN 2001, Trung sỹ, Lữ đoàn 101/Vùng 4/Hải quân bị viêm ruột thừa cấp, bệnh xá đảo đã tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhân, hiện đang theo dõi và điều trị tại đảo.

4. Đánh giá chung

Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện dập tắt vụ hỏa hoạn, cấp cứu người bị bệnh và làm tốt công tác phòng chống dịch Covid -19.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN tổng hợp, báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ QG về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. Hi10.

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

(Đã ký)

 

 

 

 

Doãn Thái Đức