Báo cáo ngày 21/12/2021 (Tính đến 17h30 ngày 21/12/2021)

Cập nhật lần cuối: 4 Tháng Mười, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 575 /BC-VP Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2021

BÁO CÁO

Tình hình ngày 21/12/2021

(Tính đến 17h30 ngày 21/12/2021)

1. Công tác ứng phó dịch COVID-19 (tính đến 16h30 ngày 21/12)

– Tình hình dịch trên thế giới: 223 quốc gia và vùng lãnh thổ mắc Covid-19, cụ thể: Số ca mắc 275.826.141; tử vong 5.377.637; điều trị khỏi 247.521.002;

– Tình hình dịch tại Việt Nam: Tổng số ca mắc 1.555.455; điều trị khỏi 1.109.899; tử vong 29.791; đang điều trị 415.765.

2. Hỏa hoạn: 18h45 ngày 20/12, tại xã Thanh Lương, TX Bình Long, tỉnh Bình Phước, xảy ra cháy 30m2 ki ốt chợ, nguyên nhân đang được điều tra. Địa phương huy động 56 Dân quân, dập tắt đám cháy lúc 19h30 cùng ngày.

3. Tai nạn và công tác tìm kiếm cứu nạn

– Ngày 20/12, tại khu vực neo đậu tàu thuyền cửa Sông Đơ, phường Trường Sơn, Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, do hoàn lưu bão số 9 gây chìm 11 bè mủng gắn máy. Biên phòng tỉnh Thanh Hóa điều 12 CBCS phối hợp với lực lượng tại chỗ trục vớt các phương tiện bị chìm và khắc phục hậu quả.

– 05h00 ngày 21/12, tại khu vực biển Hòn Khô, Cù Lao Chàm/Quảng Nam, tàu cá QNa 03265TS phát hiện cứu Huỳnh Châu Hà (SN 1996) chơi thuyền Kayak bị sóng đánh lật trôi dạt đưa vào bờ. Qua xác minh được biết: Khoảng 11h00 ngày 20/12, 03 người (Hà, Nhi và Khiêm) thuê thuyền Kayak ra khu vực biển Thành Vinh/Sơn Trà/Đà Nẵng, đến 11h30 cùng ngày, hiện 02 người mất tích. Biên phòng Quảng Nam, Đà Nẵng phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh và thông báo cho các phương tiện hoạt động ở khu vực trên tăng cường quan sát và tìm kiếm 02 người mất tích.

4. Đánh giá chung

Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, dập tắt vụ hỏa hoạn, tìm kiếm người mất tích trên biển và làm tốt công tác phòng chống dịch Covid -19.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN tổng hợp, báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ QG về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. H10.

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

 

 

 

Phạm Hải Châu