Báo cáo ngày 21/3/2022 (Tính đến 17h30 ngày 21/3/2022)

Cập nhật lần cuối: 1 Tháng Mười, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 149 /BC-VP Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2022

BÁO CÁO

Tình hình ngày 21/3/2022

(Tính đến 17h30 ngày 21/3/2022)

1. Công tác ứng phó dịch COVID-19 (tính đến 16h30 ngày 21/3)

– Tình hình dịch trên thế giới: Tổng số ca mắc 471.082.812; tử vong 6.101.048; điều trị khỏi 407.288.994.

– Tình hình dịch tại Việt Nam: Tổng số ca mắc 7.958.048; điều trị khỏi 4.103.028; tử vong 41.880; đang điều trị 3.813.140.

2. Hỏa hoạn:

– 03h55 ngày 21/3 tại Phường 11, Tp.Đông Hà, tỉnh Quảng Trị xảy ra cháy cửa hàng kinh doanh ghế masage, nguyên nhân đang được điều tra. Địa phương huy động lực lượng tại chỗ phối hợp với 03 kíp xe chữa cháy của Công an dập tắt đám cháy lúc 05h00 cùng ngày.

– 09h40 ngày 21/3 tại phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, Tp.Hà Nội xảy ra cháy 01 nhà dân, nguyên nhân do chập điện. Địa phương huy động lực lượng tại chỗ phối hợp với 02 kíp xe chữa cháy của Công an dập tắt đám cháy lúc 09h50 cùng ngày.

3. Tai nạn và công tác tìm kiếm cứu nạn:

Vụ việc tàu Pacific 07/19TV bị hỏng máy (tiếp theo Báo cáo số 147/BC-VP ngày 19/3): Lúc 06h00 ngày 21/3, tàu Hải quân 905 đã bàn giao tàu Pacific 07 cho tàu TCEAGLE của Công ty Tân Cảng SG tại khu vực cách Đông Đông Bắc đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận khoảng 180 hải lý, để kéo về Vũng Tàu.

4. Đánh giá chung: Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện dập tắt các vụ hỏa hoạn, hỗ trợ phương tiện bị sự cố trên biển và làm tốt công tác phòng chống dịch Covid -19.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ QG về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. Ch10.

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

 

 

Phạm Hải Châu