Báo cáo ngày 21/6/2018 (Tính đến 17h00 ngày 21/6/2018)

Cập nhật lần cuối: 7 Tháng Mười, 2022

 BỘ TỔNG THAM MƯU


CỤC CỨU HỘ – CỨU NẠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 808/BC-CHCN

Hà Nội, ngày 21 tháng 6 năm 2018

BÁO CÁO

Tình hình ngày 21/6/2018

(Tính đến 17h00 ngày 21/6/2018)

 

 

 

1. Hỏa hoạn cháy rừng

– 22h40 ngày 20/6, tại nhà số 224, đường Hải Thượng Lãn Ông, phường 14, quận 5, TP.Hồ Chí Minh xảy ra cháy, không thiệt hại về người. Địa phương huy động 60 Dân quân và 18 kíp xe chữa cháy, tổ chức dặp tắt đám cháy lúc 00h05 ngày 21/6.

– 05h45 ngày 21/6, tại thị trấn Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn, TP.Hà Nội xảy ra cháy chợ (233 gian hàng, diện tích 1.800m2 bị cháy hoàn toàn), không thiệt hại về người. Nguyên nhân do chập điện. Địa phương huy động 1.060 người (Bộ đội 358, Dân quân 180, lực lượng khác 522) và 16 kíp xe chữa cháy, 04 xe ôtô chở quân, tổ chức dập tắt đám cháy lúc 07h45 cùng ngày.

– 08h20 ngày 21/6, tại xã Vĩnh Xương và thị trấn Tân Châu, huyện Tân Châu, tỉnh An Giang xảy ra cháy 03 nhà dân, do nấu ăn gây cháy, không thiệt hại về người. Địa phương huy động 138 người (Bộ đội 41, Dân quân 97), phối hợp cùng các lực lượng tại chỗ, tổ chức dập tắt đám cháy lúc 09h30 cùng ngày.

– 21h30 ngày 20/6, trên địa bàn huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An xảy ra 02 vụ cháy, làm cháy 20ha rừng thông (xã Nghi Yên 15 ha, xã Nghi Đồng 05 ha). Địa phương huy động 2.000 người (Bộ đội 40, Dân quân 340, lực lượng khác 1620), phương tiện 11 ôtô, 04 kíp xe chữa cháy, 10 máy thổi gió, tổ chức dập tắt đám cháy lúc 02h45 ngày 21/6.

2. Tai nạn và công tác tìm kiếm cứu nạn: Về vụ 02 tàu cá NA 90988 TS/14 LĐ, NA 98068 TS/17 LĐ bị hỏng máy, neo tại chỗ ngày 19/6 (tiếp theo báo cáo ngày số 803 BC-CHCN ngày 20/6): Đến 11h20 ngày 21/6, Biên phòng Nghệ An đã điều tàu CN 09/15 CBCS đi cứu nạn tàu cá NA 90988 TS/14 LĐ, dự kiến 21h00 cùng ngày sẽ tiếp cận tàu bị nạn và lai kéo về bờ. Tàu cá  NA 98068 TS/17 LĐ đang được các tàu cùng tổ trợ giúp sửa máy, tàu không yêu cầu trợ giúp.   

3. Đánh giá chung: Các cơ quan, đơn vị, địa phương duy trì nghiêm chế độ trực, nắm chắc tình hình, thực hiện nghiêm chế độ báo cáo; chủ động huy động lực lượng, phương tiện dắp tắt các vụ hỏa hoạn và hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn trên biển.

 Cục Cứu hộ – Cứu nạn tổng hợp, báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Bộ trưởng (để b/c);

– Đ/c TTMT, CN TCCT (để b/c);

– Trực Chỉ huy BTTM (để b/c);

– Đ/c Phó TTMT Phạm Ngọc Minh (để b/c);

– CVP BQP, Trực ban SCH BQP;

– C51, C69, C12, C14, Báo QĐND, THQĐ;

– Thủ trưởng Cục;

– Lưu: VT, TB, NT19.

KT.CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNG

(Đã ký)

Thiếu tướng Lê Mạnh Tiến