Báo cáo ngày 21/8/2015 (Tính đến 17h00 ngày 21/8/2015)

Cập nhật lần cuối: 17 Tháng Mười, 2022

ỦY BAN QUỐC GIA

TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Số: 291 /BC-VP

Hà Nội, ngày 21 tháng 8 năm 2015

BÁO CÁO

Tình hình ngày 21/8/2015

(Tính đến 17h00 ngày 21/8/2015)

1. Tin về cơn bão GONI

Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương: Hồi 14h00 ngày 21/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,3 độ Vĩ Bắc; 122,4 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc đảo Lu Dông (Philippin). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 15 (tức là từ 165 đến 185 km/giờ), giật trên cấp 17. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5-10 km. Đến 13h00 ngày 22/8, bão Goni cách đảo Đài Loan (Trung Quốc) khoảng 220 km về phía Đông Nam.

2. Cháy rừng

15h30 ngày 20/8, tại các xã Hương Tân, thị xã Hương Trà và xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy, tỉnh TT Huế xảy ra cháy 0,48 ha rừng tràm, thông. Đến 17h00 cùng ngày các đám cháy được dập tắt. Nguyên nhân đang được điều tra làm rõ. Địa phương huy động 302 người (Bộ đội 24, Dân quân 110, lực lượng khác 168) tham gia dập cháy.

3. Tai nạn bục túi nước

Về vụ tai nạn bục túi nước tại công trường than Thành Công, Công ty than Hòn Gai/Quảng Ninh (tiếp theo báo cáo số 290/BC-VP ngày 20/8/2015). Chấp hành Công điện số 1441/CĐ-TTg ngày 20/8 của Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn đã yêu cầu: Tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam chỉ đạo Trung tâm Cấp cứu Mỏ và Công ty Than Hòn Gai phối hợp với các lực lượng tại chỗ của tỉnh Quảng Ninh tiếp tục tăng cường lực lượng, phương tiện tổ chức tìm kiếm nạn nhân; dự báo nhiệm vụ cho BTL Công binh, Quân khu 3 sẵn sàng lực lượng tham gia khi có yêu cầu.

Hiện tại hiện trường các lực lượng đang tích cực tổ chức tìm kiếm, nhưng chưa tìm thấy nạn nhân mất tích.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn tổng hợp, báo cáo./.

Nơi nhận:

– Phó TTg Hoàng Trung Hải CT UB (để b/c);

– Phó Đô đốc Phạm Ngọc Minh PCTTT UB (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ TW về PCTT;

– TTXVN, Đài THVN, Đài TNVN, VTC14;

– Lưu: VT, TB; NT10.     

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(đã ký)

Vũ Thế Chiến