Báo cáo ngày 21/8/2021 (Tính đến 17h30 ngày 21/8/2021)

Cập nhật lần cuối: 6 Tháng Mười, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 363 /BC-VP Hà Nội, ngày 21 tháng 8 năm 2021

BÁO CÁO

Tình hình ngày 21/8/2021

(Tính đến 17h30 ngày 21/8/2021)

1. Công tác ứng phó dịch COVID-19 (tính đến 16h30 ngày 21/8)

– Tình hình dịch trên thế giới: 222 quốc gia và vùng lãnh thổ mắc Covid-19, cụ thể: Số ca mắc 211.582.355; tử vong 4.428.230, điều trị khỏi 189.331.402.

– Tình hình dịch tại Việt Nam: Tổng số ca mắc 323.397; điều trị khỏi 132.815; tử vong 7.540; đang điều trị 183.042.

2. Thiên tai: Ngày 20/8, trên địa bàn huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang và huyện Phú Tân, tỉnh An Giang, mưa to kèm dông lốc làm tốc mái 23 nhà dân (Tiền Giang: 06, An Giang: 17). Các địa phương huy động 36 Dân quân phối hợp với lực lương tại chỗ giúp dân khắc phục hậu quả.

3. Hỏa hoạn: 01h30 ngày 21/8, tại xã Tấn Mỹ, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, xảy ra cháy 01 nhà dân, nguyên nhân do chập điện. Địa phương huy động 08 Dân quân phối hợp với lực lượng tại chỗ dập tắt đám cháy lúc 02h45 cùng ngày.

4. Công tác tìm kiếm cứu nạn: 08h42 ngày 20/8, cách Đông Đà Nẵng khoảng 113 hải lý, tàu cá YU YOU No.3/05LĐ, quốc tịch Đài Loan (Trung Quốc), trên đường hành trình từ Đài Loan đi Singapore bị mất liên lạc. Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN yêu cầu: Trung tâm Phối hợp TKCN Hàng hải Việt Nam tiếp tục phát thông báo hàng hải, tìm cách liên lạc với tàu; BTM Quân chủng Hải quân; Cảnh sát biển, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh Đà Nẵng; Quảng Nam, Quảng Ngãi chỉ đạo cơ quan chức năng thông báo cho các tàu của đơn vị, địa phương hoạt động gần khu vực biết, tăng cường quan sát, phát hiện, có biện pháp trợ giúp. Công tác hỗ trợ tìm kiếm đến 16h30 ngày 21/8 chưa có kết quả.

5. Đánh giá chung: Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện khắc phục hậu quả thiên tai, dập tắt các vụ hỏa hoạn, hỗ trợ tìm kiếm tàu bị sự cố trên biển và làm tốt công tác phòng chống dịch Covid -19.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN tổng hợp, báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ TW về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. V10.

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

 

 

 

Phạm Hải Châu